Flash photography, Cheek, Joint, Jeans, Smile, Hairstyle, Shoulder, Eyebrow, Neck, Sleeve

Karine Odner er seniorveileder i bydelen vår. Foto: Bydel Nordre Aker.

Annonsørinnhold fra

Font

Visste du at alle bydeler har en egen seniorveileder?

I Bydel Nordre Aker skal du kunne bo og opprettholde god livskvalitet hele livet, enten du ønsker å være en ressurs for andre, eller om du selv trenger hjelp og tjenester.

Alle bydeler har en egen seniorveileder, som tilbyr samtaler og veiledning om livet som seniorinnbygger i Oslo. En seniorveileder kan møte deg for en samtale. Hva dere snakker om er opp til deg og kommer an på dine behov. Dere kan snakke om alt fra hverdagsliv og sosialt nettverk, trening og kosthold til hvilke tilbud og aktiviteter som passer for deg.

Du kan også få tips og råd om hvordan du kan få det bedre hjemme, ulike hjelpemidler og hvordan du kan få mer hjelp i hverdagen. Målet er å styrke mulighetene dine til å bo trygt hjemme så lenge du vil det, og at du skal ha en aktiv og god hverdag.

Gesture, Happy

Vi kommer til deg over 80

Tilbudet er først og fremst til seniorer over 80 år som ikke mottar helse - og omsorgstjenester. Seniorveileder tar kontakt med seniorer det året de fyller 80 år og inviterer til et informasjonsmøte, med mulighet for et hjemmebesøk dersom man heller ønsker det. Det oppfordres til å delta selv om man har en aktiv hverdag. Man kan selv ta kontakt med seniorveileder i bydelen dersom man er under 80 år. Seniorveileder kan også hjelpe deg som er pårørende til eldre.

Finn aktiviteter som passer deg

Du kan også finne tilbud om sosiale aktiviteter, trening, arrangementer og helsehjelp i kommunen selv. De aller fleste tilbudene er gratis, krever ingen søknad og har ikke ventetid.

Bydelen har også utarbeidet en brosjyre med nyttig innhold og lenker for deg som er seniorinnbygger i Nordre Aker. Noen av tilbudene driftes av Oslo kommune ved Bydel Nordre Aker, mens andre driftes av frivillige og ideelle organisasjoner. Digitale lenker finner du under, men du kan bare ta kontakt med oss dersom du ønsker å få brosjyren tilsendt.

Lenke til bydelens seniorbrosjyre

På kommunens Helseveiviser kan du lett finne passende aktiviteter og tilbud per bydel. Den finner du her:

https://www.oslo.kommune.no/helseveiviser/

Ta gjerne kontakt med oss!

Karine Odner, seniorveileder

Telefon: 417 72 425

E-post: [email protected]/