Bymiljøetaten har planer for krysset Grefsenkollveien/Frennings vei, og videre innover i Frennings vei, går det frem av brev sendt Bydel Nordre Aker, som er høringsinstans:

– Vedlagt følger forslag til forskrift for regulering i Frennings vei mellom Grefsenkollveien og Frenningsfaret, som vist på vedlagte kart. Grunnlaget for forslaget til reguleringen er endring av skiltregulering i forbindelse med kryssoppstramming, skriver Bymiljøetaten til BYDEL Nordre Aker.

Bymiljøetaten skriver videre at eventuelle bemerkninger til forslaget må sendes fra bydelen innen fire fire uker.

– Dersom det ikke er innvendinger til reguleringen, vil Bymiljøetaten umiddelbart etter utløpet av høringsfristen vedta forskriften i henhold til forslaget.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Bymiljøetaten, som utdyper om krysset Frennings vei/Grefsenkollveien.

– Forslaget er prioritert av bydelen. Det oppleves daglig at mange bilister kjører over fartsgrensen, og at det oppstår farlige situasjoner – spesielt kryssing ved gangfeltet. Krysset skal strammes opp og det skal etableres en forlenget trafikkøy ved krysningspunktet i henhold til norm. I dag består trafikkøya kun av to betongelementer. Dette vil bedrer sikten i krysset og korter ned krysningslengden. Sannsynligvis vil det også medføre lavere fart, ifølge Bymiljøetaten og pressevakt Mari Berge:

Berge legger til:

– Det vil ikke skje endring av skilting, før det er strammet opp. Tiltaket vil sannsynligvis gjennomføres i høstferien, da det er registrert mange skolebarn her. Vi rekker dessverre ikke å bygge dette ila. sommerferien.