Som junior var Knut Anders Løken en talentfull orienteringsløper i Lyn. Som godt voksen har han skaffet millioner til skøyteidretten og vært en ivrig meningsbærer om orienteringsidretten. Nå er den engasjerte veteranen en ivrig mosjonist som vil at flere skal få prøve den fine sporten han selv har drevet.

– Under pandemien ble titusener frelst for turorientering og stolpejakt. Det sporten trenger er en bro over til konkurranseidretten, og der mener jeg at IL Koll har nøkkelen, sier Knut-Anders engasjert.

I vinter har han vært en pådriver for at IL Kolls tirsdagsløp fra Koll-hytta blir opprustet til å møte nye løpere. Stadig flere kollinger har blitt tent på ideen, og nå er det mange som engasjerer seg for at løpskarusellen Nordmarka 1-2-3 blir en løpefest for hele Oslo. Tilbudet får nå en betydelig kvalitetsheving.

– Hver tirsdag blir det o-løp med kundeservice! smiler Løken.

– Spesielt er vi opptatt av å ta godt vare på dem som er nye i sporten. Det blir en egen nybegynnerløype på 1,5 kilometer. Etter å ha prøvd nybegynnerløypa en gang eller to, er du kjent i terrenget, og da er det mulig å gyve løs på litt vanskeligere traseer, sier han.

– På litt sikt ønsker vi også å få lagt inn løyper med ren løping, for å skape skikkelig bredde i tilbudet.

Flere av klubbens juniorer er sentrale i arrangement, mens garvete utøvere som Finn Rygh og Bo Engdahl, samt klubbens leder, Pål Myklebust, står sammen om å sikre kvaliteten.

Håper på folkevandring

Konkurransene er alltid fra Kollhytta, og det er hver tirsdag fram til 20. juni på forsommeren og ytterligere seks arrangement til høsten. Det er start fra klokka 18.00.

– Hvor mange deltakere kan det bli?

– Det er rigget for 200, men får o-løperne med seg venner og kjente, kan det bli mange flere. Det hårete målet er at tirsdagene blir et samlingspunkt for alle som liker kombinasjonen natur og trening.

Den idrettsinteresserte mannen fra Gaustad skaffet for noen år siden millioner til skøyteidretten for å kunne legge til rette for mosjonsaktivitet på sjøer og vann over det ganske land.

– Men mitt viktigste bidrag lokalt er at jeg faktisk fikk åpnet Norges idrettshøgskole for publikum, forteller Løken.

– Idrettshøgskolen var min viktigste lekeplass på 1970- tallet. Jeg visste at banen hadde gitt mange barn en varig idrettsinteresse. I 1985 ble banen plutselig stengt for publikum. Da sto jeg på telefonen til daværende direktør Hans Volla, og skrev sinte brev til lokalavisen inntil banen ble åpnet igjen. Men det irriterer meg fortsatt at det er hengelås på høydematten. Den kampen får jeg ta senere, nå er det Nordmarka 1-2-3 som gjelder.

Gratis for kollinger

På Nordmarka 1-2-3 er det gratis å delta for medlemmer i Kolls orienteringsgruppe. Andre betaler 50 kroner for kart, deltakelse og tidtaking. Nordre Aker bydel har bidratt med betydelig støtte til tidtakerbrikker som vil bli lånt ut gratis.