GJØVIKBANEN: NSB fikk bevilget penger til innkjøp av nye togsett i statsbudsjettet. Ti av disse skal etter planen settes i trafikk på Gjøvikbanen, det første fra 10. september i år, dersom alt går etter planen.

Deretter leveres ett nytt togsett hver måned, inntil dagens togpark på Gjøvikbanen er skiftet ut høsten 2018.

Togene, av typen Flirt, leveres av sveitsiske Stadler, og leveransen vil koste omlag 800 millioner kroner.

– Det betyr økt komfort for dem som reiser. Det betyr også at man får bedre driftssikkerhet, at man får nytt materiell istedenfor det gamle, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NRK da regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett høsten 2016.

Bedre sykkelkapasitet

Ingeborg Briseid Kraft, leder i Nordre Aker Venstre, mener dette er en gylden mulighet til å legge til rette for bedre sykkelkapasitet på togene.

– Det er mange muligheter for hvordan man velger å innrede vognene. Slik togene er innredet nå er det er plass til cirka 15 sykler i hvert togsett, såfremt det ikke er mye annen bagasje eller barnevogner. Det er imidlertid ofte fullt og stort behov for bedre sykkelkapasitet, sier hun, og legger til:

– På Gjøvikbanen er det ikke aktuelt med doble togsett på grunn av korte plattformer. Når de nye togsettene tas i bruk på Gjøvikbanen, er det viktig å sørge for at denne strekningen får bedre sykkelkapasitet enn i dag.

LES OGSÅ: Fortidsminneforeningen: – Hele villabyen i Oslo er truet. Se «fortettingskartet her»!

NSB: Jobber for bedre kapasitet

Dagens togsett på Gjøvikbanen har kapasitet på 12 sykler. Det vil også de nye togsettene ha, opplyser pressekontakt Håkon Myhre i NSB.

– Vi er helt enige med Venstre i Nordre Aker i at sykkelkapasiteten på togene bør være bra. De nye Flirt-togsettene vil inntil videre ha kapasitet på 12 sykler. Men det er et mål for NSB at at det skal bli plass til flere, sier Myrer.

Han legger til at NSB i sin bestilling skal sette inn nye tog med tilsvarende kapasitet på Gjøvikbanen som i dag. I realiteten vil likevel de nye togene få bedre plass.

– Togsettene er luftige og åpne, og det er bedre sitte- og ståplass. De vil nok ikke oppleves som like fullpakkede som i dag. Men at det vil bli fullt i rushtiden er ikke til å unngå i en storby, legger han til.

Myhre understreker at Gjøvikbanen i dag har ledig kapasitet, utenom rushtiden. En styrking av tilbudet på Gjøvikbanen er noe NSB følger tett med på. Muligheten for endringer i frekvensen, og hvor vidt togsettene også vil tilpasses for flere sykler, vil avhenge av etterspørselen og hvor mange som løser billett på strekningen.

– NSB ser på trafikkutviklingen fra år til år, og er i dialog med Bane Nor og Jernbanedirektoratet, sier Myhre, og leger til at dersom det blir flere reisende, vil det også være behov for hyppigere frekvens på linjen.

LES OGSÅ: Bydelen kan nå flyktningmålet med disse leilighetene i Rune's-bygget

Ønsker dobbeltspor

– Slik vi ser det er det ikke togene som er det største problemet på Gjøvikbanen, det er banestrekningen. Alle ønsker seg dobbeltspor. Med enkeltspor, slik det er i dag, er vi prisgitt at alt fungerer, sier Myhre, og forteller om hyppige feil på banen som gir konsekvenser for avgangene.

Det er Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) som forvalter banestrekningen, NSB står bare for togtrafikken.

Fordel med togene

Myhre kan fortelle om en betydelig komfortøkning for de reisende på de nye Flirt-togsettene. Ved siden av flere og bedre seter, og ståplasser, er togene universelt utformet, og tilgjengelig for reisende med alle behov. Toalettene er moderne, og hvert sete får eget strømuttak. I tillegg får togene mottakere som skal gi mobilsignaler, noe som er en utfordring på deler av strekningen i dag.

– Kjørekomforten blir også bedre. Gjøvikbanene er svingete, og de nye togene vil krenge bedre, sier Myhre.

I tillegg er de utstyrt med tre motorer, mot dagens togsett som har ett.

– Det betyr at dersom én motor stanser, kan vi kjøre videre på de to andre. Det vil gi mer punktlighet og forutsigbarhet, sier han.

NSB har i dag omlag 100 Flirt-tog i trafikk rundt om i Norge. Ifølge Myrer er de blant de mest driftssikre togene NSB har hatt.

LES OGSÅ:
* – Oslo skal bli en varmere by med plass til alle
* Derfor krevde Plan- og bygningsetaten umiddelbar byggestopp på Berg skole
* En port nærmere utvidelse av skianlegget i Grefsenkollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!