(Avisa Oslo) I sommer har planforslagene til nye Rikshospitalet og Aker sykehus vært ute på høring. Her fremkommer det at Helse Sør-Øst ønsker å kutte kraftig i antallet parkeringsplasser for å imøtekomme kommunens parkeringsnorm, skriver Dagsavisen:

  • På Gaustad, som skal bli et nytt, stort sykehus med både lokale, regionale og nasjonale funksjoner er det foreslått å kutte antallet parkeringsplasser fra 2456 til 1816.
  • På nye Aker sykehus foreslår de å kutte antallet parkeringsplasser fra 1000 i det opprinnelige planforslaget, til 753 plasser i det nye planforslaget.
  • I sum betyr det 887 færre parkeringsplasser til ansatte, pasienter og pårørende.

Oslo universitetssykehus (OUS) er kritisk til reduksjonen, skriver Dagsavisen videre.

«Gitt den spesielle funksjonen Nye Rikshospitalet vil ha som lands- og regionsykehus med pasienter som kommer fra store deler av landet vil det være behov for å vurdere alternative parkeringstilbud evt. gode kollektive reisetilbud», heter det i høringssvaret fra Just Ebbesen, prosjektdirektør ved OUS.

Les også

Hvorfor bygge nye sykehus i Oslo uten kjøkken?