Tema:

Kvinnehelseutvalgets NOU: "Den store forskjellen - Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse"

Innledning av sekretariatsleder i kvinnehelseutvalget Maria Egeland Thorsnes.

  • Hvorfor har det blitt forsket så lite på kvinnesykdommer?
  • Er kvinner "små menn"?
  • Hvorfor har kvinnehelse så lav status blant forskere?

Det blir mulighet for spørsmål og meningsutvekslinger.

Det blir enkel servering og loddsalg med fine premier.

Velkommen til et møte med et viktig tema!