Lastebilene er i veien. I Grefsenveien står det for tiden 8-10 store lastebiler parkert. Disse begrenser sikten for fotgjengere som skal krysse veien og også for syklister og bilister som kjører gjennom svingen like ovenfor Disenjordet.

Lastebilene skygger i tillegg for Disenjordet og er ikke spesielt hyggelige å gå ved siden av. Mange vil antakelig foretrekke å gå langs husene og Disenjordet.

LES MER:

Vil ha slutt på tungtransport-parkering i Grefsenveien

Hvorfor parkerer tungtransporten her?

Sykkelvei hadde vært et flott alternativ til lastebiler i Grefsenveien. Trikken, bilistene, syklistene og lastebilene deler i dag på veien. Dersom vi hadde fjernet lastebilene, kunne syklistene og bilistene og trikken fått kjøre hver for seg, og sykkel ville i tillegg blitt et mye tryggere og mer attraktivt alternativ.

Jeg ønsker mer sykkelvei i Nordre Aker:

Økt bruk av sykkel gjør både folk og bylufta sunnere. I Nordre Aker fikk Miljøpartiet De Grønne 6,9% oppslutning ved stortingsvalget, som tyder på at bydelen er full av mennesker som ønsker å leve mer miljøvennlig. Jeg håper byrådet hører på beboerne; også i Nordre Aker ønsker vi mer sykkelvei. Og da er første skritt å luke bort de parkerte lastebilene.

Norunn Krokeide (18)
fylkessekretær i Oslo Grønn Ungdom, styremedlem i Miljøpartiet De Grønne Nordre Aker og Kjelsås-beboer

Delta i debatten? Send ditt innlegg til meninger@nab.no!

MER OM GREFSENVEIEN:

– Det vil bli problematisk å ferdes i Grefsenveien, særlig for bilister

Utsetter sykkelfelt i Grefsenveien

«Disenplatået har potensial til å bli en hyggelig møteplass»

Inviterer til stort beboermøte: – Hvordan vil du ha det her?

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!