Du som bor i Nordre Aker kan i år stemme i to valg – det er valget av nytt bystyre, og valget til bydelsutvalget (BU) i Bydel Nordre Aker. Fram til valgdagene 8. og 9. september presenterer vi alle partiene som stiller til bydelsutvalget i Nordre Aker, og deres toppkandidater. Vi snakker om hvilke saker de mener er viktige å jobbe for og med i neste periode. Her kan du møte Liberalistene, som stiller til valg i bydelen for første gang.

Faktaboks Liberalistene

David Jørgensen Oftedal (f. 1983)


Bosted:
Tåsen, i høyblokka ved Tåsen-senteret. – Jeg kommer fra Ullevål, og har gjennom studier og familie vært innom både Sogn og Kringsjå.

Yrke: – Jobber som programmerer. I tillegg har jeg studert språk.

Fritidsinteresser: – Det går i mye av det samme jeg jobber med. Språk og programmering er to av hovedhobbyene mine. I tillegg driver jeg med svømming, på Domus Athletca, så jeg holder meg i bydelen.

NORDRE AKER: Partiet Liberalistene stiller med egne lister til bydelsutvalget i Nordre Aker for første gang. På topp står David Jørgensen Oftedal, en ekte Nordre Aker-gutt, som er oppvokst på Ullevål, og som i dag bor på Tåsen. Et området der både han og partiet lokalt har tatt et veldig aktivt standpunkt i «striden» rundt utbyggingen av Tåsensenteret. Det gjorde Oftedal klart i et innlegg i Nordre Aker Budstikke tidligere i år, som skapte mye reaksjoner.

– Nå har vi fått en fin utvikling her i Nydalen hvor det har flyttet inn mange mennesker og kommet mye næringsliv og folkeliv. Og jeg håper Tåsen kan utvides litt på den måten, med litt mer liv og mer folk. Og jeg skulle gjerne sett at det ble bygget høyere også, hvis det ikke er til betydelig sjenanse for folk. Så kunne man få inn flere boliger i høyden istedenfor i bredden, sier han.

Ung liste

Liberalistene i Nordre Aker har en av de yngste listene til bydelsutvalget. Kandidatene er født mellom 1977 og 1999. Yngst er andrekandidat Victoria Sveinsson. Hun er opprinnelig fra Porsgrunn, men flyttet til Nydalen for ett år siden, på grunn av studier.

– Hva gjøre at dere har engasjert så mange unge mennesker?

– Jeg tror poltikken vår appellerer mye til de yngre, sier Sveinsson, og legger til at partiet likevel søker å tiltrekke seg alle slags folk.

– Kanskje har det noe med det at ungdom har en tendens til å se på ting med nye øyne. De har ikke stemt Arbeiderpartiet i 50 år allerede, sier listetopp Oftedal.

Han mener Liberalistenes boligpolitikk er spesielt interessant for unge mennesker.

– Tanken om å utvide byen appellerer til unge som skal flytte inn til byen, eller etablere seg her. For mange er det vanskelig å komme inn på boligmarkedet, sier han.

Indivduell frihet

– Det er kanskje ikke så mange som kjenner til Liberalistene og politikken deres. Hvordan vil dere kort oppsummere det dere står for?

– Som kjernesaker har vi reduksjon av offentlige utgifter. Vi skal være en vaktbikkje mot kommunal sløsing. Ved å skjære ned unødvendige kostnader, og gjennom privatisering, ønsker vi å flytte utgiftene dit de er relevante. Vi ønsker for eksempel at alle bompenger skal gå til bil og vei. Og at kollektivtrafikken må finansiere seg selv. Ved byggetillatelser og regulering ønsker vi at det skal være friest mulig. Det er en høyaktuell sak i denne bydelen. I utgangspunktet bør alle tomter kunne brukes til det eieren vil, sier Oftedal.

– Og litt mer generelt er vi for individuell frihet. Flytte makten fra politikerne og tilbake til enkeltmennesket. Vi liker å kalle oss kardemommelov-partiet. «Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill. Og for øvrig kan man gjøre hva man vil», supplerer Sveinsson.

– Det høres jo veldig hyggelig ut. Vil det fungere i praksis?

– Ja, det har vi tro på. Vi har tro på enkeltindividet, sier hun.

Svømmehall

– Bydelspolitikerne har jobbet for et svømmeanlegg i bydelen i mange år. Som svømmer selv er det kanskje noe dere også støtter?

– Der er jeg litt revet i to som enkeltperson. Vårt standpunkt som parti er at alle byggetillatelser bør innvilges, veldig liberalt. Når det gjelder pengene vil vi at brukerne eller eierne skal betale, sier Oftedal, og trekker frem bygging av nytt Tåsenhjem som et godt eksempel.

– Der er det mye snakk om byggetillatelsen. Den vil vi si at bør innvilges, mens finansieringen bør skje på en forsvarlig måte og ikke dumpes rett på skattebetalerne.

– Så da bør det ikke bygges av kommunen slik som det gjøres nå?

– Vi er veldig tilhenger av privatisering. Ikke nødvendigvis over natten, men på sikt i alle fall. Og det samme gjelder svømmehallene. Det er et vanskelig punkt, for de blir både overraskende dyre, sammenliknet med det det koster å bygge privat. Og så virker det som om viljen til å betale kanskje ikke er så høy her i byen. Mange forventer at kommunen skal ta regningen, sier Oftedal.

Han mener det er et paradoks, siden det er mange betalingsdyktige mennesker i bydelen.

– Derfor burde det være mulig å bygge flere steder som Domus Athletica – så lenge noen gir tillatelse til å reise bygget. Og det ville vi ha gjort veldig enkelt.

Byutvikling

Liberalistenes byutviklingspolitikk skal ikke legge hindringer for rask utvikling og private initiativ, forklarer Oftedal.

– Mange politikere skal si noe om hva som skal være på hver tomt, men vi ønsker at utbyggerne skal bestemme det i den grad det er mulig. Så får man heller se på unntak i de tilfellene det er til betydelig ulempe for noen. Men det grunnleggende svaret bør være «ja».

– I Nydalen er det ønske om en offentlig park på en privat eiendom. Hvordan stiller dere dere til den saken?

– Det er mange partier som går inn for det nå, og det er lett å love en park, hvis man ser bort fra finansieringen. Det er snakk om veldig kostbare eiendommer, og vi mener kommunen bør prioritere kjerneoppgavene, slik om helse, skole, og sosiale tjenester, foran unødvendige ting som kultur, kunst og den type ting. Så vi vil ikke love noen park, sier Sveinsson.

– Selv om man ville kunne argumentere for at park er bra i et helseperspektiv, at det er positivt for folk som bor i byen å ha tilgang på en park?

– Det vil ikke gi en direkte positiv helsegevinst. Men vi er veldig for hvis private vil ta initiativ. Det ville jo vært et løft for bydelen. Men ikke pålegg skattebetalerne å ta regninga, sier Sveinsson.

Oftedal understreker at det er opp til eierne av tomtene å avgjøre hva de skal brukes til.

– Her er det store selskaper som er eiere, Obos og Avantor. Hvis man går sammen om å betale dem en betydelig sum penger vil de sikkert like gjerne bygge park som boliger på tomtene. Men da må de som vil ha park betale det de synes den er verdt. Og så får vi se om det overstiger verdien av boligene. Det er da man ser hva man virkelig helst vil ha, når det måles i kroner og øre, sier han, og legger til at det sikkert ikke vil være noe i veien for å kjøpe tomtene til markedspris.

– Og da vil vi selvfølgelig godkjenne reguleringsplanen.

BU som redskap eller hinder?

– Hvis dere kommer inn i BU, hva ser dere på som de viktigste kampsakene i Nordre Aker?

Oftedal trekker frem at det er nettopp å legge til rette for utbygging og å redusere det offentliges utgifter.

– Når det gjelder kutting av utgifter, er det viktigst på kommunenivå. Bydelene får bare en eller to milliarder hver. Når det gjelder byggesaker vil vi ha et friere regime, og mindre av alle typer reguleringer i bydelen.

– Hvordan ser dere på BU som organ? Dere ønsker mindre sentralisert makt og mer til folket. Er BU da et riktig steg på veien, eller en unødvendig hump?

– Det er vanskelig å si. Vi har en kommunepolitikk som ligner over hele landet. Sånn sett kan du si at vi ikke ivrer etter å ha mange nivåer i byråkratiet. Samtidig vil vi at makten skal ligge lokalt. BU kan sånn sett være et verktøy for det, så vi skal ikke være først i rekken for å avvikle det, sier Oftedal.

– Dette er første gang dere stiller med liste til BU. Er det håp om å komme inn, eller ligger det egentlig lenger inn i fremtiden?

– Vi får se. Det spørs litt om det finnes folk som egentlig er interessert i den type politikk vi fører, men som ikke har hørt om oss før. Det er jo slik at vi vil senke formueskatt og eiendomsskatt. Vi ønsker å redusere bompenger, mange ting som sikkert berører folk som bor her i bydelen, men som de andre partiene ikke nødvendigvis har så sterke meninger om. Her i bydelen er det mange som eier hus og biler, og ser at avgiftene påfører dem finansielle byrder. Så folk som ønsker mer personlig frihet, kan det hende vi får støtte fra. Men om vi får støtte fra dem som kjemper mot byggeprosjektene i bydelen, spørs vel.

Bompenger og privatisering

– Hva ser dere på som den viktigste, og avgjørende saken i denne valgkampen?

– Det er vel ikke til å legge skjul på at bompengesaken vil bli avgjørende, og har fått mye oppmerksomhet. Vår partileder holdt en veldig bra appell foran Stortinget nylig. Da la han vekt på at det er ikke selve bompengene som er problemet, men at de ikke brukes på vei. Hvis man hadde kuttet i sløsingen som byrådet gjør, så hadde man ikke trengt bompenger og eiendomsskatt, sier Sveinsson.

I perioden 2020-2023 skal 98 prosent av bominntektene i Oslo brukes på kollektivtrafikk og sykkeltiltak.

– At bare to prosent skal brukes på vei, synes vi er ganske skremmende, sier hun.

– Mange ønsker lavere billettpriser i kollektivtrafikken. Det harmonerer ikke med deres syn?

– Vi er for privatisering og konkurranseutsetting. Vi mener det vil senke priser, og øke tilbudet og kvaliteten, sier Sveinsson.

Liberalistene vil dele ut flere løyver til dem som ønsker å tilby kollektivtransport.

– Da vil det nok bli flere aktører, i alle fall på noen linjer, og det bli spennende å se hvor det blir dyrere og hvor det blir billigere. Det vil nok bli billigere her, hvor det er veldig mange som bor, sier Oftedal.

Liberalistene vil åpne for at flere private kan ta initiativ til åpne barnehager og skoler.

– På kort sikt er vi for stykkprisfinansiering – at pengene følger barnet eller eleven. Eleven bestemmer selv om pengene skal brukes på private eller offentlige skoler. På lang sikt er vi for at private skal ta over. Men det må være en langsiktig og bærekraftig endring, understreker Sveinsson.

Veien videre for Nordre Aker

– Nordre Aker er en bydel i stor utvikling, som her i Nydalen. Det er mye aktivitet her. Det er en positiv og fremtidsrettet bydel. Kan vi fortsette den utviklingen er det kjempebra, sier Oftedal.

Han mener bydelen har vært god til å ønske nye folk velkommen, og at Nordre Aker har vist at bydelen stadig utvikler og fornyer seg.

– Jeg synes vi bør åpne oss enda mer, og ta imot nye mennesker og impulser, og utvide der det kan utvides. Og der folk er fornøyd med hvordan de har det, skal vi til gjengjeld beskytte den tilværelsen. Eiendomsretten står sterkt hos oss, vi ønsker ingen eksproprieringer.

– Hvis jeg som velger i Nordre Aker lurer på hvem jeg skal stemme på. Hvordan vil dere overbevise meg om at Liberalistene er det riktige valget?

– Vi vil redusere de kommunale utgiftene, og vil vil ha færre reguleringer og flere private tilbud – flere skoler, flere barnehager, flere gamlehjem, og flere tilbydere av helsetjenester. Hvis man nå sliter med å få barnehageplass, eller å få en bolig for den saks skyld, så vil vi være det rette partiet. Nå er det kommunevalg, men hvis man er opptatt av personlig frihet, som er en stor del av vår nasjonale poltikk, så er vi definitivt det rette partiet. Det er begrenset hva bydelen og kommunen kan gjøre med det, men vi vil snike inn vår nasjonale politikk der vi kan. Vi er opptatt av at folk skal få ta de valgene i livet som de vil, så lenge de vil. Vi er for frihet under ansvar.