NYDALEN: Stemningen var god langs Akerselva mens seksjon psykisk helse markedsførte seg selv i ettermiddag.

Mari Jagels (Rask psykisk helsehjelp), Mai Elin Wehn (Recoverysenteret) og Anette Jokstad (Frisklivssentralen) jobber i hver sin del av seksjonen psykisk helse, men understreker at det er et tett samarbeid.

– Vi er liksom en treenighet, haha!

Én dør til flere tilbud

– Noe av det som er så fint, er at alle tilbudene henger sammen, så når du er inne i systemet, så er du inne hos oss alle. Det er én dør, sier Anette.

– Tjenestene er forskjellige, men vi har til felles at vi er lavterskel alle tre, påpeker Mari.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er, som navnet tilsier, et tilbud hvor du kan få rask hjelp over en kortere periode, og er for deg med milde til moderate symptomer.

Recoverysenteret tilbyr alt fra yoga til psykoterapi, og har alle mulige aktiviteter, kurs og grupper som understøtter psykisk helse. Tilbudet er allerede etablert, men det kommer mange nyheter og utvidelser mot vinteren.

Frisklivssentralen kombinerer psykisk og fysisk helse, og hjelper med å endre og mestre levevaner og helseutfordringer.

Alle tilbudene er tilgjengelig for de som er over 16 år og bor i bydelen. Du trenger ikke henvisning.


– Hvorfor er dere her i dag?

– Ja, det er jo noe med den verdensdagen i seg selv! Det er selvfølgelig noe vi brenner for, også var dette en unik mulighet til å både markere dagen, og vise befolkningen hva slags tilbud som finnes, forteller Mari.

– Vi har alle en psykisk helse som må ivaretas, og i dag får vi kommunisert det budskapet. Også tror jeg det hjelper at folk får sett ansiktene våre! Vi finnes, og vi er ikke skumle, sier Mai Elin.

– Èn ting til; funker stressballer?

– Haha, ja! De gjør faktisk det! En stressball kan rote deg litt til sansene og øyeblikket hvis du forsvinner inn i tankene dine.

Kort frist!

Fredag 15. oktober er søknadsfristen for et en ny tilskuddsordning på 500.000 kroner fra Bydel Nordre Aker.

– Dette er frivillighetsmidler, og tilskudd til andre aktører enn kommunen som ønsker å forbedre tilbudet for psykisk helse i bydelen. Det er egentlig en veldig bred utlysning, og kriteriene er at en del av aktiviteten foregår i bydelen, og at du har en plan. Både private aktører, ideelle organisasjoner og frivillige oppfordres til å søke, forteller Mai Elin

Dette står skrevet på nettsiden:

Tilskuddet skal styrke innsatsen i psykisk helse ved å mobilisere frivillige aktører og lokale lag til lavterskeltilbud innen psykisk helse. Samlet skal dette gi en god balanse mellom å styrke kommunale tjenester og frivillig innsats. Midlene knyttes til bydelens arbeid med å opprette Nordre Aker Recoverysenter i Vinkelen Aktivitetshus.

Litt tilfeldig, men fortsatt fornøyde


Grethe og Olav Ruud gikk tilfeldigvis forbi helsetjenestenes stand i ettermiddag, og er storfornøyde med opplegget.

– Dette er et veldig bra opplegg. Det er jo et faktum at det er mange som sliter med disse problemene. Jeg blir overrasket over de tallene jeg får meg med på TV og radio, så det er viktig, sier Olav.

– Har du lært noe?

– Ja! Det var en som pratet med meg og ga meg en stressball. Bra stressball, altså.

Seksjon psykisk helse kan nås på 41 77 24 32.