Øvre Grefsen Vel har så langt gjennomført et omfattende dugnadsprosjekt med utskifting av en del av trappa i Gulldalen. Bakgrunnen er store isproblemer sist vinter.

– Øvre del av trappa har ligget direkte på mark. Det har vært to slake trapper, med et svakt skrånende grusparti mellom. Vinteren 2022-2023, med mye nedbør og skiftende temperatur mellom mildvær og frost, var det stor isdannelse i denne delen av trappa. Den ble omtalt i Nordre Aker Budstikke i februar i 2023, som en dødsfelle, ifølge Marit Grøttheim i vellet.

Trappa eies og driftes av Øvre Grefsen Vel.

– Trappa er en viktig gang-forbindelse og snarvei mellom Lachmanns vei og Myrerskogveien på Kjelsås – blant annet til skoler, butikker og trikk/buss. Den brukes også i stort omfang til trening. Øvre Grefsen Vel hadde alt før vinteren planlagt en utskifting av slitte trinn i den lengste hoveddelen. Dette var budsjettert, og frivillighetsmidler var bevilget fra bydelen som alltid har stilt seg velvillig. Vellet besluttet på våren å skifte ut den øvre delen ut fra vinterens is-problemer.

Grøttheim fortsetter:

– Dette lå ikke inne i budsjett. Vi har hatt en Vipps-aksjon der vi har bedt om bidrag fra brukerne til utbedring av trappa. Det har vist seg at mange har et stort hjerte for trappa, og det gjør at vi kommer i havn økonomisk.

Det blir nå gittertrinn i trappene og rister i to flate partier, festet til trevanger. Arbeidet blir utført på dugnad. Oppstart var tirsdag 12. september, og det har vært folk i arbeid fra ni om morgenen til sju-åtte tiden om kvelden siden da, kan vellet videre fortelle.

– Vellet er svært glad for at folk i området slår ring om trappa, og bidrar både økonomisk og praktisk. Det bekrefter at den er viktig for mange i området. Vi er usikre på når arbeidene er ferdige, og trappa kan åpnes for ferdsel.