Tåsenveien er stengt for gjennomkjøring fra Stavangergata til Tåsen senter og fra Tåsen senter til Stavangergata. Bakgrunnen for dette er at arbeidene som gjennomføres skaper trafikale utfordringer for kollektivreisende. Buss i rute vil fremdeles kunne benytte veien, og kjøring til eiendommene er tillatt. Anbefalt omkjøring er Maridalsveien.

I ukene fremover vil arbeider med kabelanlegg inn til sideveier igangsettes. Dette gjelder i første omgang Claus Borchs vei, Tåsen Allé, P.A. Munchs vei, Løvåsveien, Østhellinga, Hauges vei, Tåsenveien og Irisveien, melder Bymiljøetaten.

Her kan du se Bymiljøetaten beskrivelse av kommende arbeid:

Arbeidene i Tåsenveien

Etappe 1

Med forbehold om endringer

Etappen strekker seg fra Stavangergata til P.A. Munchs vei.

Det gjenstår asfaltering av fortau på vestsiden av veien, fra rundkjøringen i Stavangergata og forbi Voldsløkka. Første lag av asfalten er lagt på halve strekket, og det skal være ferdig asfaltert i løpet av mai.

Det blir veiarbeid på vestsiden, mellom Voldsløkka barnehage og P.A. Munchs vei, utover mai. Det legges nytt kabelanlegg og overvannskummer samt ny kantstein med asfaltdekker. I slutten av mai blir det setting av kantstein og plassering av bussholdeplass på østsiden mot Voldsløkka.


Etappe 2

Med forbehold om endringer

Etappen strekker seg fra krysset P.A. Munchs vei til rett nedenfor Christophers vei.

Arbeidet oppover østsiden av Tåsenveien er godt i gang. Asfaltering og setting av kanstein på østsiden fortsetter, samtidig som gravearbeider fortsetter oppover.

Arbeider med betongmur på utsiden av Coop vil pågå fra nå til midten av mai.

Østhellinga blir stengt fra ca. midten av mai. Omkjøring via Nils Lauritssøns vei. Ny betongmur ved Østhellinga ferdigstilles og fylles delvis opp nå.


Etappe 3

Med forbehold om endringer

Etappen er delt opp i flere mindre etapper, og strekker seg fra Christophers vei og opp til Tåsen senter.

Arbeidet innebærer utgraving, legging av kabeltrasé og overvann samt asfaltering. Kantstein på denne siden blir utført etter at vestsiden er ferdig grunnet plass til trafikkavvikling. Kantstein settes i sommer. Denne siden av gaten, opp til nordsiden av t-bane-broen, er planlagt ferdig i løpet av mai. Arbeidene på vestsiden av veien i dette området starter også i mai.

Lysregulert trafikkavvikling i t-baneundergangen er satt opp, og blir stående så lenge det foregår arbeider under broen.

Det er søkt om støydispensasjon for arbeider på lørdag 21. mai. Det er planlagt arbeider fra 07.00-17.00. Det vil ikke bli arbeider på de inneklemte dagene, 16. mai og 27. mai.

I første uken i mai vil det foregå arboristarbeid i forbindelse med trærne på nordsiden av bensinstasjonene, inn Christophers vei.