Sporveien skal igjen arbeide med nødvendige vedlikeholdstiltak mellom Blindern og Ullevål stadion stasjoner.

«Hensikten er å forlenge levetiden på dagens infrastruktur, sikre en mer stabil T-banedrift og tilrettelegge for økt kapasitet i årene fremover», opplyser kollektivselskapet på sine nettsider.

Det er den andre delen av arbeidet som skal utføres i sommer. Sist sommer ble blant annet strømskinner byttet på samme strekning.

NYHET! Nå kan du abonnere på Nordre Aker Budstikke!

Strekningen mellom Majorstuen og Nydalen vil være helt stengt mellom 3. og 27. juli og erstattes av buss for bane i perioden. Det samme skjer på Sognsvannsbanen mellom Majorstuen og Sognsvann.

Kapper plattformer og bytter masser

Kontinuerlig vedlikehold av infrastrukturen er viktig, ifølge Sporveien.

Arbeidene er konsentrert rundt stasjonene Blindern og Ullevål stadion. Infrastrukturen på denne strekningen er slitt og trenger oppgradering.

«Dette skyldes blant annet alderdom og stor belastning gjennom flere år med et økt antall reisende og hyppigere avganger. Sporveien har derfor besluttet å gjennomføre flere nødvendige vedlikeholdstiltak på strekningen», opplyser de.

Vedlikeholdsarbeider på T-banen sommeren 2022

Sporveien opplyser at dette skal gjøres i sommer:

Blindern T-banestasjon

  • Fjerning av sporveksler og annen eldre infrastruktur for å redusere støy
  • Tiltak på stasjonen for å redusere avstand mellom plattform og togside (innebærer kapping av plattformkant og sporjusteringer)

Ullevål T-banestasjon

  • Bytte av sporveksler, drivmaskiner og strømskinner
  • Utskifting av masser under spor
  • Tiltak for å minske avstand mellom plattform og togside på stasjonen (innebærer kapping av plattformkant og justering av sporet)

Kilde: Sporveien

Jobber også om natta

Vedlikeholdsarbeidene ved Blindern skal redusere støy, mener Sporveien. Sporveksler og annen eldre infrastruktur vil av den grunn bli fjernet.

Arbeidet begynner etter planen 3. juli og pågår i en til to uker. Det meste skal gjøres på dagtid, men berørte naboer vil bli varslet på SMS i forkant av anleggsperioden, forsikrer Sporveien. Det gjelder både området ved Blindern og Ullevål.

Ved Ullevål er det stort sett stasjonsområdet og strekningen langs fotballstadionet som blir utsatt for arbeid.

«Arbeidene ved Ullevål stadion omfatter flere vedlikeholdstiltak som bytte av sporveksler, drivmaskiner og strømskinner, samt utskifting av masser under spor. På selve stasjonen blir det utført tiltak for å minske avstand mellom plattform og togside», skriver Sporveien.

Kollektivselskapet legger ikke skjul på at det må påberegnes «en god del» støy i anleggsperioden.

«Ved Ullevål vil vi også i deler av perioden jobbe døgnkontinuerlig. På denne måten kan vi bli raskere ferdig og minske den totale belastningen for naboer og de som er avhengig av T-banen i hverdagen.»