Det er nettstedet utdanningsnytt.no som søndag siterer skolebyråd i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV):

– Alle elever i Osloskolen har rett på et trygt skolemiljø og skal inkluderes i faglige og sosiale felleskap på skolene.

I samme sak står det også at byrådet med ansvar for skolene i Oslo ikke har mange konkrete tiltak mot den negative utviklingen i miljøet på videregående.

Det mest konkrete er ifølge en mail fra Utdanningsetaten til Utdanningsnytt, at etaten jobber med en handlingsplan, med punkter om ønsker for framtidens avgangsmarkering – russefeiringen. Elever skal også være involvert i arbeidet med planen.

Nordre Aker Budstikke har tidligere omtalt at Statsforvalteren i Oslo og Viken har fått inn flere meldinger om mobbing på videregående i 2022, sammenlignet med tidligere. Nordre Aker Budstikke har også, i likhet med andre medier, omtalt utestengelse og ekskludering knyttet til russegrupperinger ved blant annet Blindern videregående skole i Nordre Aker. Også ved Ullern og Lambertseter vgs. har rektorer slått alarm.