(Akersposten) Ung Arena Oslo Vest er et lavterskel samtaletilbud med fokus på psykisk helse hos ungdom mellom 13 og 25 år. Tilbudet er utformet av og for ungdom i samarbeid med de fire vestlige bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og Frogner. De lune og innbydende lokalene som er utformet med innspill fra ungdom, ligger sentralt på Colosseum Senter på Majorstuen.

Fra prosjekt til fast tjeneste

Seksjonsleder Jens Christian Holm, fra Gaustad i Nordre Aker, forteller at Ung Arena Oslo Vest frem til nå har vært et prosjekt drevet av eksterne, statlige midler. Nå er prosjektperioden avsluttet, og tjenesten har blitt et fast og byomfattende tilbud i Oslo med særskilt fokus på og kunnskap om Oslo vest.

– Det er ikke alltid enkelt å få opp et samarbeid, sier Holm. – Derfor er vi veldig glade for at de fire bydelene i vest i fellesskap har klart å etablere en psykisk helsetjeneste for ungdom.

Fokus på psykiske vansker

Psykiske vansker kan være en belastning for mange, derfor er det viktig for unge å ha et trygt sted å komme for å snakke om det som oppleves som utfordrende. Ung Arena Vests tjeneste samarbeider blant annet tett med Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) og skolehelsetjenesten.

– Vi føler vi er en bro mellom en tradisjonell behandlingsarena som BUP og DPS, og skolehelsetjenesten, sier Holm.

Gjennom et prosjekt med skolehelsetjenesten i Bydel Frogner er Ung Arena Oslo Vest på videregående skoler en gang i uken; Ullern, Hartvig Nissen, Vika, Oslo Handelsgymnasium, Persbråten og Kristelig Gymnasium. Målet er å utvide og forsterke allerede eksisterende helsetjenester på skolene, i tillegg til å være tett på og lett tilgjengelig for målgruppen.

– Vi har også fått et tettere samarbeid med fastlegene, og det er flere fastleger som anbefaler oss. Det er nyttig for ungdommen. Vi opplever at vi er gode på å møte unge med lette og moderate psykiske utfordringer, sier Holm.

Fordelingen er på cirka 20 prosent med alvorlige psykiske helseplager med behov for behandling og 60 prosent med moderate psykiske utfordringer uten krav på behandling i spesialisthelsetjenesten, men som har et tydelig behov for utviklingsstøttende samtaler.

Ung Arena har god kapasitet, mye på grunn av at de har 15 psykologistudenter og gestaltterapeuter som jobber frivillig, i tillegg til den faste staben på tre psykologer, en koordinator og leder. Senteret opplever at det er veldig virkningsfullt å kunne gi rask tilbakemelding og tilbud om samtale innen kort tid når ungdom henvender seg.

Gruppetilbud

Ung Arena Vest har i løpet av 2022 startet opp to gruppetilbud. Den ene er for ungdommer med høytfungerende autisme (nevroutviklingsforstyrrelse) som del av Oslo vests satsing på denne målgruppen og deres familier.

Den andre gruppen er for ungdom med nedsatt kognitiv funksjon og er et samarbeid med Bydel Nordre Aker.

Holm forteller at begge gruppene skal jobbe aktivt for å begrense ensomhet og ha et klart ressursfokus. Holm mener at om man ikke blir sett på som en ressurs, vil man i liten grad få den rette funksjonen i samfunnet.

– Mange av disse ungdommene har kjent på ensomhet og utenforskap. Ensomhet er roten til mange problemer. Folk må løfte blikket litt mer og se utover sin egen «klikk». Alle ungdommer leter etter mer selvstendig identitet og løsrivelse fra foreldrenes fold. Dette er sårbart og naturlig, så ved å delta på møteplasser og i grupper kan man få litt hjelp til å danne nye vennskap og en opplevelse av å være en del av noe.

I 2022 hadde Ung Arena Vest på Colosseum i underkant av 2000 journalførte samtaler og 410 ulike ungdommer innom. Cirka 60 prosent var fra de vestlige bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og Frogner. Et forløp kan vare alt fra to til tre samtaler opp mot 8-12 måneder.

Videre oppfølging

Marie Øie, psykolog ved Ung Arena, forteller at mye av arbeidet består av å normalisere det som anses som vanlige ungdomsutfordringer knyttet til løsrivelse, identitet, selvfølelse og relasjoner, uten å bagatellisere. For den enkelte er det helt reelle plager som står i veien for god hverdagsfunksjon og trivsel.

– Da er det vår jobb å formidle at dette er normale og forbigående reaksjoner, samtidig som de får støtte, forståelse og veiledning for å takle utfordringene bedre. Det er også ungdom som rapporterer om plager eller vansker som går utover det som anses som normalutfordringer, og som enten kvalifiserer til psykisk lidelse som er behandlingstrengende. Det tar vi på alvor og vi henviser til spesialisthelsetjenesten i de tilfellene vi vurderer at det er hensiktsmessig, sier Øie.

Hvor går grensen for henvisning?

– Det korte svaret er at det avgjøres utifra varighet, intensitet og i hvilken grad plagene påvirker funksjon og livskvalitet, sier Øie.

Holm forteller at de foresatte har stor tillit til jobben de gjør for at barna deres skal komme seg ut av den vanskelige situasjonen de er i.

Holm og Øie legger til at de spiller en særlig viktig rolle for ungdom som er i påvente av behandlingsoppstart i spesialisthelsetjenesten eller som er ferdig behandlet, men fremdeles kjenner på vansker og utfordringer som preger hverdagen.

Her er Ung Arena Vest

Ung Arena holder til i Sørkedalsveien 10B ved Colosseum Senter.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 909 87 842

E-mail: [email protected]

Helsestasjon for gutter:

Hver onsdag fra 12:00-19:00

Fra kl 12. 00 tilbyr HFG samtaler og testing for seksuelt overførbare infeksjoner. Kl 16.00 er resten av teamet på plass (Lege, psykolog, utekontakt, ruskonsulent og erfaringskonsulent).

Telefon: 940 12 757

LES OGSÅ:

Les også

Kjendislegen Kaveh (34): – Jeg blir veldig skuffet om jeg ikke er god i noe