Torsdag ble Avisa Oslo tipset om at noe underlig var hendt med samtlige av de grønne turskiltene langs Akerselva.

På flere av skiltene var nemlig «Aker» blitt teipet over, og erstattet med «Frysja». «Turvei langs Frysjaelva» ble det etterlatte budskapet.

Det første avisa tenkte var at det kunne være et tegn på indre konflikt i Miljøforeningen Akerselvas Venner.


– Jeg skjønner ikke hvorfor de skal gjøre noe sånt, sier leder Erik Østlyngen i Miljøforeningen Akerselvas Venner til AO.

Han vet at det har gått en diskusjon rundt at området ved Brekke øverst i Akerselva i økende grad kalles Frysja.

– Mange lokalhistorikere vil si at Frysja er navnet på elva og ikke på området.

Årsaken til dette, forteller han, er at Akerselva, eller «Aggers elv», var et navn som ble brukt av danskene da de kom til Christiania på 1600-tallet. For lokalbefolkningen den gang, var navnet på elva Frysja – et navn som trolig kommer av at elva «fråder og bruser», ifølge Østlyngen.

– De siste hundre årene har den øverste delen av Akerselva fortsatt blitt kalt Frysja av noen. I tillegg har Frysja-navnet blitt tatt opp som et område-navn i forbindelse med ny boligbygging. Det er litt forvirrende, for området heter Brekke med Brekke gård og med tidligere Brekke-sag som lå ved den oppdemmede Brekkedammen.

– Må spores videre

– Miljøforeningen har imidlertid ikke satt i gang noen aksjon og vi kjenner ikke til at noen andre har gjort det, så dette må spores opp videre hvis man skal finne ut hvem som gjør det og deres begrunnelse. Det er tydelig en som har lyst til å gjøre et poeng ut av det, fortsetter miljøforeningslederen.

Selv ser han ingen grunn til å endre navnet på Akerselva tilbake til Frysja, men synes det er interessant å kjenne til navnehistorien.

– Verden endrer seg, språket endrer seg, og vi kan ikke kjempe mot at folk tar i bruk nye navn. Språket er jo det folk kaller ting – ikke det det het for 1000 år siden.

Etter tips fra Østlyngen, tar vi kontakt med Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen.

Rollespill fra viktingtiden?

– Nei, det er ikke oss. Dette er helt nytt for meg, bryter leder Tore Faller ut når det åpenbare spørsmålet blir stilt.

Faller peker, som Østlyngen, på at elva visstnok skal hatt navnet Frysja tidligere.

– Jeg oppfatter dette nesten som et saganavn på Akerselva. Men hvorfor noen har en slik «kampanje», det aner jeg ikke noe om. Kanskje det er et stunt; «Frysjabyens nye reklamefremstøt», for å få folk til kjøpe boliger der, sier han spøkefullt.

– Det har jeg selvsagt ingen belegg for å si og er bare en sprø tanke, legger han til og ler.

Vi ringer Arbeidermuseet. Der blir vi henvist til historiker Gro Røde som har skrevet bok om Akerselva.

– Ikke bra

– Nei, er det sant? Disse skiltene er en gave til byens befolkning, de er møysommelig jobbet fram av oss som elsker å formidle historie om Akerselva, sier Røde.

Videre sier hun at det ikke er bra at folk klusser med skiltene, og understreker at det går an å jobbe for at elva skal hete Frysja på andre måter.

– Jeg synes det rett og slett er tragisk. Hvis alle begynner sånn vil de skiltene bli demontert. Det er helt fantastisk at alle – taggere og andre – har respektert at disse er en gave til byen langs en turvei som har skreket etter informasjon.

– Skulle ønske elva het Frysja

Sammen med en herre ved Teknisk Museum, er det Røde som har skrevet tekstene på de grønne skiltene. Hun mener dog at Frysja er et nydelig navn:

– Det er et onomatopoetikon: Et lydmalende ord. Derfor er det så verdifullt. Det er et av de eldste stedsnavnene som vi kan tenke har blitt brukt av mennesker som fortelle hvor de var. I Frysja hører du at det er villskap og vann som FOSSER OG FRYSJER av gårde. Sånne ordmalende ord er sjeldne.

Historikeren mener den som står bak må huske å tenke på at omdøpingen kan få andre til å finne på å gjøre det samme.

– Og det får ikke forandret navnet Akerselva til Frysja på den måten. Men jeg synes jo at det er veldig artig. Jeg skulle ønske at elva het Frysja, det er jo mye kulere enn «Elva gjennom Aker» fra dansketiden.

– Så det er kanskje du som står bak?

– Nei! utbryter hun og understreker at hun ikke støtter harselering med skiltene som hun har jobbet for å få satt opp i åtte år før de ble reist i 2021.

Sett det selv

På spørsmål om det pågår en indre konflikt i Akerselva-miljøet, kommer Røed på at hun har sett denne omdøpingen bli gjort på samme måte som nå, på en infoplakat ved Hønselovisas hus, tidligere.

– Plutselig at det sto Frysja på en teip. Så var det plutselig borte igjen.

Litt klokere er vi blitt – men ikke på hvem som kan ha gjort det. Vi ringer Fortidsminneforeningen.

– Det har jeg ikke hørt noen ting om. Hvis dette er en lokal konflikt i sitt tilfelle, kan det jo være noen i Oslo Akershus avdeling, som holder til å Vøyenvollen gård, kan ha hørt noe om, sier kommunikasjonsansvarlig Trond Rødsmoen.

– Jeg kjenner ikke til denne striden, men det kan være noen av mine kolleger kjenner til det, sier bygningsvernkonsulent Anne Aarvig Hallster i Fortidsminnefordelingens avdeling Oslo Akershus, og lover å høre fra seg om de vet noe.

Vet du noe? Tips redaksjonen.