OSLO RÅDHUS: Det er Code: Arkitektur og landskapsarkitekt Dronninga Landskap som har tegnet Ullevål tårn.

Stolt Utvikling AS og Solon Eiendom AS har vært byggherre for prosjektet, som ligger mellom Ullevål Hageby og Ullevål sykehus, og har adresse Nedre Ullevål 5.

Ullevål tårn er åtte etasjer høyt, og ble ferdigstilt med 32 leiligheter sommeren 2015.

Landskapsarkitektene og arkitektene mottok prisen sammen med byggherrene i rådhuset torsdag formiddag. Prisen består av 50.000 kroner, i tillegg til en plakett og diplomer til vinnerne.

LES OGSÅ: Ullevål tårn en av tre finalister til Oslo bys arkitekturpris

Juryens begrunnelse


I sin begrunnelse skriver juryen:

«Leilighetene i Ullevål tårn har særdeles god bokvalitet, samtidig som konseptet er arealeffektivt, kompakt og bærekraftig. De utkragede balkongene gir tårnets grunnform et variert og attraktivt uttrykk med svært positive kvaliteter både for omgivelser og beboere. Ullevål tårn er et bygg uten «forside» og «bakside», der ulik leilighetsplassering innad i byggeriet dyrkes frem som noe positivt.

Dagslysforhold og utsyn er uvanlig godt ivaretatt gjennom store horisontale vindusbånd og lav rekkverkshøyde på balkongene. På bakkeplan har arkitekt og byggherre lyktes med å åpne opp tomten mot omgivelsene, slik at uteanlegget fremstår som en integrert del av rommet mellom husene i området. Ullevål tårn utfordrer etablerte oppfatninger om kvalitet i det kommersielle byggeriet og er et viktig innspill i debatten om bokvalitet. Boligtårnet er et fremragende eksempel på nyskapende og svært vellykket boligbyggeri i hovedstaden».

Hedrende omtale

Utover prisvinner fikk to andre byggeprosjekter i Oslo hedrende omtale.

Ammerudgymmen ved arkitektene Lala Tøyen og Eriksen Skajaa Arkitekter og byggherre bydel Grorud mottok hedrende omtale:

«Prosjektet er et viktig tilskudd til bydelen og gir Ammerud en styrket steds- og byidentitet.»

Også Bygdøy allé 4 ved Hille Strandskogen Arkitekter AS sammen med byggherre Møller Eiendom Holding AS mottok hedrende omtale:

«Arkitekt og byggherre har på en svært tilfredsstillende måte vist at et eldre historisk bygg kan transformeres til å møte moderne standard og krav. Bygningen er et meget interessant forbildeprosjekt for tilsvarende rehabiliteringer.»

Oslo bys arkitekturpris

Med arkitekturprisen vil Oslo kommune hedre ny og god arkitektur, som er et tilskudd til byen. Prisen kan vinnes av bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende, og som har høy kvalitet på konsept og gjennomføring.

Dette tårnet er nominert til arkitekturpris

Fjorårets vinner ligger i Nordre Akers nabobydel. Les om den her!

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!