(Avisa Oslo) – Dette prosjektet blir spennende å følge. Oslo har med de nye trikkene allerede noen av de mest moderne trikkene i Europa. Med ny teknologi vil det bli spennende å se hvor trafikksikre og miljøvennlige trikkene kan bli, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav.

Med fremtidens teknologi, vil Sporveien gjøre trikkene mer automatiserte, og forhåpentligvis mer effektive og punktlige. Det skriver de i en pressemelding.

Trikken er ikke akkurat det kollektivtilbudet i Oslo som går raskest. I Ruters årsrapport, så man gjennomsnittshastigheten til buss, trikk og T-bane i Oslo. Tallene viste en klar vinner – og en klar taper:

  • T-bane: 30,6 km/t.
  • Bybuss: 22 km/t.
  • Trikk: 18,5 km/t.

Tallene er fra 2021. Gjennomsnittshastighet inkluderer da total hastighet, inkludert stoppesteder og andre forsinkelser og hindringer som oppstår gjennom hele året.

Trikkens fart påvirkes av alt fra feilparkerte biler, trafikkulykker, snø, brøytekanter, glatte og isete spor og tilstanden av skinnegangen.

– Gjennomsnittshastigheten sier mye om fremkommeligheten i byen for trikken. Trikken kjører i Oslo hovedsakelig i blandet trafikk med andre medtrafikanter på byspor, og der påvirkes gjennomsnittshastigheten i langt større grad av medtrafikanter enn hva den gjør der trikken kjører på eget spor slik T-banen gjør, sa kommunikasjonssjef Ina Helen Østby i Sporveien til Avisa Oslo i forrige uke.

LES OGSÅ: Kampanjen var en kjempesuksess. Hvorfor varte den bare i en måned?

Økt effektivitet og punktlighet

Til tross for at trikken kommer dårligst ut hva gjelder fart, tror Sporveien at ny automatisert teknologi kan føre til en mer effektiv og punktlig trikk. I tillegg håper de at ny teknologi vil bistå den daglige driften og gi økt sikkerhet for passasjerer og førere.

Nå blir Oslo-trikken en del av et prøveprosjekt på oppdrag fra EU.

Noe av den nye teknologien som skal utforskes er:

  • Trikkens muligheter for å parkere seg selv inne på verkstedet
  • Automatisering av start- og stoppfunksjonen
  • Nødstopp

– Teknologien vi tester her kan stake ut veien for autonome trikker i Europa og Oslo blir en viktig testby i internasjonal standard. De nye trikkene våre er blant de mest moderne i verden, og gjennom dette innovative prosjektet setter vi Oslo ytterligere på kartet i utviklingen av kollektivtransporten, sier Birte Sjule, administrerende direktør for Sporveien Trikken i pressemeldingen.

Prøveprosjektet kan gjøre Oslo-trikkene om til noen av Europas mest høyteknologiske trikker.