Stor takk til bydelens innbyggere som i økende grad bidrar med gode innspill og dialog, for at bydelen vår skal være et godt sted å bo. Mange ringer direkte, og møter opp i åpen halvtime for å ta opp saker som de er opptatt av. Dere bidrar alle til en enda bedre bydel.

Driften av bydelen går godt og økonomien er god. Takk til bydelsdirektør Trine Urholt, ledere og ansatte for den gode jobben dere gjør hver dag for oss som bor her.

Dette er noe av det vi er stolte av disse årene:

 • Åpnet nytt ungdomstilbud på Tåsen
 • Åpnet Recoverysenteret - lavterskeltilbud psykisk helse
 • Skolehelsetjenesten er styrket med tre årsverk – er på norm
 • 78 ungdommer fikk sommer-/høstjobb
 • Bydelens klima- og miljøplan er vedtatt
 • 3-årig prosjekt for økt satsning på frivilligheten rulles ut i bydelen
 • Gratis inngang på teknisk museum for skoleelever og barnehager i bydelen
 • Rask psykisk helsehjelp for de over 16 år er styrket. Du kan ta kontakt uten henvisning fra lege, og tilbudet er gratis
 • Rachel Grepp-huset som rommer ulike lavterskeltilbud som gratis utlån av fritidsutstyr (BUA), gratis sykkelverksted og frisklivssentral
 • Styrket ernæringsarbeidet i hjemmetjenesten
 • Bydelen har overtatt driftsansvaret for Ullevål Hageby seniorsenter
 • Bydelen sørger nå for vedlikeholdet av bydelens egne parker
 • 1 million kr er satt av til ekstraordinær opprustning av bydelens parker
 • Trygget skoleveier gjennom ulike trafikksikringstiltak etter innspill fra beboere
 • Frivilligheten i bydelen er mangfoldig og verdifull, og støttes årlig med 1,5 mill kr
 • Bydelen er pilot på velferdstjenester som "Inn-på-tunet-tjenester" og "livsstilendring fra rusutfordring til et sunnere liv", digitale tjenester som "Oslonøkkelen", og arbeid med ungdom gjennom Robust Utekontakt
 • 98 % av bilparken til bydelsadministrasjonen er nå utslippsfrie
 • Saksbehandlerkompetanse klima/miljø og arbeid med kommunikasjon er styrket
 • Bydelens kommunikasjonsstrategi er vedtatt
 • Bydelsutvalgsmøtene steames

LES OGSÅ: