– Vi er på vei til trafikkuhell mellom bil og lastebil på Ring 3, østgående retning, på høyde med Rikshospitalet, skriver politiet på Twitter onsdag ettermiddag klokka 16.

Trolig er det ingen alvorlige personskader, mener de, men varsler at det vil bli trafikale utfordringer.

Venstre felt er sperret. Trafikken flyter forbi i midtre og høyre felt.

– Personene er oppegående, og betegnes som uskadde, skriver politiet.

Klokka 16.22 meldes det at veien er ryddet, og trafikken går i alle felt. Det må fortsatt påregnes en del kø.