Det er Osloskolen som inviterer alle foresatte på 10. trinn og i videregående opplæring til digitalt foreldremøte om russetiden. Målet er å skape en mer inkluderende avgangsmarkering for alle elever i hovedstaden, skriver de i en pressemelding.

– Elevene våre fortjener å feire at de er ferdig med skolegangen, men det er viktig at feiringen er inkluderende og god for alle. Ekskludering og kommersielle krefter preger i for stor grad feiringen. Det vil vi til livs, sier Nordberg-bosatte Marte Gerhardsen, direktør i Osloskolen, i en pressemelding.

Bred mobilisering

I høst kom det historier fra flere videregående skoler i Oslo om utfordringer knyttet til russetid. Rektorer og elever fortalte om utestenging og elever som kvier seg for å gå i kantina fordi russegrupper okkuperer bord. Planlegging av russetiden og dannelsen av grupperingene starter for noen allerede på ungdomsskolen.

– Utfordringene er ikke noe enkeltskoler kan løse alene. En mer inkluderende russetid krever tiltak på tvers av alle skoler i byen vår. Det krever en langsiktig og bred innsats, med mange bidragsytere, sier Gerhardsen.

I fjor høst opprettet Osloskolen en arbeidsgruppe, som skal jobbe fram strukturelle tiltak for en mer inkluderende avgangsfeiring. I gruppen deltar både elever, skoleledere og foresatte, ifølge pressemeldingen.

Sentralt Ungdomsråd og Elevorganisasjonen er også involvert. Målet med arbeidet er å utvikle en «ny» russetid som skaper fellesskap, ikke utenforskap, og der kjøpepresset er borte.

Bredt sammensatt møte

Flere aktører skal på scenen under foreldremøte, ifølge Gerhardsen.

Foresatte vil treffe Hannah Skare Myklebust, leder Elevorganisasjonen Oslo og Torill Røeggen, rektor ved Ullern videregående. I tillegg kommer Maiken Waaler Sandnes og Anne Katrin Storsveen Oppegaard fra Oslo politidistrikt, og Thomas Iversen, som er juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet.

Møtet er 8. februar klokka 18 – 19, og sendes digitalt.

Les også

Feil om tiltak mot mobbing i videregående skole