Det er strekningene fra Storokrysset til Disen, fra Åsengata til Storokrysset og Hans Nielsen Hauges gate som omfattes. Planarbeidet deles i disse tre strekningene, som alle skal få hver sin tilrettelegging for sykkel.

– Vanligvis ikke anbefalt, skriver Bymiljøetaten

Ifølge Bymiljøetaten er dette «noen av byens gater med høyest potensiell sykkeltrafikk, dersom det tilrettelegges godt».

I Oslo kommunes Plan for sykkelveinettet i Oslo (vedtatt i 2018) er disse strekningene definert som gater som skal inngå i det fremtidige sykkelveinettet med eget anlegg for syklende. Hensikten med ny reguleringsplan er først og fremst å tilrettelegge for bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for syklister og gående, i tillegg skal kollektivtrafikkens fremkommelighet ivaretas, skriver etaten.

I planforslaget for strekningen Åsengata til Storokrysset foreslår de en ensidig toveis sykkelvei på vestsiden av gata, mens det vil gå over til sykkelfelt på begge sider av veien etter Storokrysset. Det vil si at syklistene på vei oppover blir nødt til å krysse Grefsenveien ved overgangen til tosidig sykkelfelt. Disse vurderes også å utformes som opphøyde sykkelfelt.

Løsning med toveis sykkelvei med fortau er vanligvis ikke anbefalt i bygater, men vil i trikkegater som Grefsenveien medføre færre kryssinger og konfliktpunkter med både trikk og bil, skriver Bymiljøetaten selv om løsningen.

Videreføringen av inngående sykkelfelt fra Kjelsås betyr også at det må reguleres inn et fortau i forhagene til eiendommene på nordsiden av Grefsenveien, mellom Storokrysset og Lettvintveien.

I dagens løsning er det kun sykkelfelt oppover fra Storo i retning Disen.

I Hans Nielsen Hauges gate planlegges det tosidig sykkelfelt.

Bymiljøetaten har tidligere fortalt Nordre Aker Budstikke om hvordan trafikantgruppene skal prioriteres i det nye Storokrysset:

Send inn din mening

Et separat planforslag vil utarbeides for hver strekning, og nå ber Bymiljøetaten om innspill fra befolkningen. Innspillene vil kommenteres samlet i forslaget til reguleringsplanene.

Når forslaget er klart vil det bli lagt ut til offentlig ettersyn, før det skal behandles politisk av byrådet.

Fristen for å si din mening er 27. februar. Her kan du lese mer.

Komplisert

Arbeidet med å finne en god løsning på Storokrysset har vært utredet tidligere, men stanset og utsatt flere ganger. I perioden 2009-2015 jobbet Statens vegvesen med et reguleringsforslag.

Oslo kommune ønsket imidlertid en bedre tilrettelegging for syklister. Bymiljøetaten overtok derfor prosjektet i 2018, da med en ambisjon om ha et planforslag klart til offentlig ettersyn i 2020, et politisk vedtak i 2021, og byggestart i 2023.

I 2018 inviterte Bymiljøetaten til nettmøte med Nordre Aker Budstikkes lesere. Her kan du lese hva etaten svarte den gangen:

– Ingen foreslo plass til foodtruck, kaffebarer, grønne lunger eller utsiktspunkt