TROLLVANN: Flere lesere har reagert på den lave vannstanden i Trollvann.

Tidligere i vinter kom det også reaksjoner på lite vann i Trollvann, men seksjonssjef Trond Enkerud i Bymiljøetaten var ikke bekymret - Oslo Skisenter bruker også vann fra Trollvann til snøproduksjon.

– Etter det jeg nå har erfart, så kan det tyde på at det har blitt tappet noe mer enn én meter vann fra Trollvann i forbindelse med snøproduksjonen i år i tilknytning til Trollvann og Grefsenkleiva. Men vi er ikke bekymret for at dyrelivet ikke er vel tilpasset den årlige tappingen i forbindelse med snøproduksjonen, vi har ikke erfart noe år at vanntappingen har gått utover dyrelivet i vannet. Vannet vil jo som hvert år tidligere, stige opp igjen til normal vannstand, sa Enkerud til Nordre Aker Budstikke.

I ettertid kom det også frem av Bymiljøetaten skulle ha søkt konsesjon for vanntapping i Trollvann allerede i 2007, men det ble aldri gjort.

NVE sier til Nordre Aker Budstikke denne uka at de fortsatt ikke har mottatt søknad om konsesjon om vanntapping i Trollvann.

– Kommunen har sagt at de skal komme med en søknad om konsesjon, og vi forventer å få det, ifølge Kristin Haugen, senioringeniør i seksjonen for grunnvann- og vassdragskonsesjoner.

OPPDATERT: 2. mai svarer Bymiljøetaten ved seksjonssjef Trond Enkerud, slik:

– Konsesjonssøknaden ble forsinket på grunn av forsinkelser hos vår konsulent. Konsesjonssøknaden ble sendt til NVE den 25. april.

NVE har sett bildene fra Trollvann, og mener den lave vannstanden nå skyldes generelt lite nedbør:

– Når det kommer til bildene, så er det på grunn av lite nedbør her på Østlandet og lavere vannstand enn normalt i innsjøer, mener Haugen.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Bymiljøetaten om saken, men har ikke i skrivende stund lykkes i å motta svar om dette.

Også i Maridalsvannet er vannstanden svært lav for tiden. Kommunen har uten hell oppfordret innbyggerne til å redusere vannforbruket.

– Lav sammenlignet med normalen

Torsdag skrev NVE på varsom.no om lite nedbør og lav vannstand:

– Hvis det ikke kommer betydelig mengder nedbør de nærmeste ukene, er det fare for at grunnvannstanden synker ytterligere. Det kan føre til at noen får tørre brønner. Kaldt vær og lite nedbør vil også gi lite tilsig til elver og innsjøer. Dette kan ha betydning både for vannforsyning, kraftproduksjon, landbruk, båtferdsel og livet i vassdragene, sier Hervé Colleuille, hydrogeolog og seksjonssjef i NVE i innlegget.

Fyllingsgraden i vannmagasinene på Østlandet og Sørlandet er også mye lavere enn normalt. Endring i fyllingsgraden avhenger både av hvor mye vann som kommer inn i magasinene og hvor mye det produseres av vannkraft.

– Selv om fyllingsgraden har gått noe opp denne uken, er den lav sammenlignet med normalen. Det er meldt om kaldt og tørt vær fremover. Det er derfor usikkert om fyllingsgraden vi øke også for inneværende uke, sier Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE.

Svært lav grunnvannsstand

Videre står det at grunnvannsnivået er meget lavt og synkende i store deler av Sør-Norge både langs kysten fra Fredrikstad i Østfold til Florø på Vestlandet, og i dalene på Østlandet under ca. 700 m.o.h. Det lave grunnvannsnivået medfører mindre tilsig av vann til vassdragene, som igjen fører til at vannstanden i mange bekker, elver og innsjøer er svært lav.

– NVE oppfordrer alle til å vise aktsomhet, og unngå vannuttak som kan bidra til tørrlegging av vassdrag. Det må tas hensyn til livet i vassdragene og til andre som har behov for vannuttak lenger ned i vassdraget, sier Hervé Colleuille.

– Hvis nivåene begynner å bli kritiske, kan det være aktuelt for ansvarlige etater å innføre sparetiltak og restriksjoner, understreker Hervé Colleuille.

Fortsatt lite nedbør

Værprognosene fra Meteorologisk institutt viser fortsatt tørt vær de nærmeste ukene, også ifølge saken på NVE:

– Det meste tyder på at det blir tørre forhold de nærmeste to ukene på Østlandet og Sørlandet. Det ventes veldig lite nedbør og fortsatt relativt kaldt vær i fjellet, slik at situasjonen ikke vil bedre seg før andre halv parten av mai, sier statsmeteorologen Vibeke Wauters Thyness fra Meteorologisk institutt i samme sak.