Velferdstinget i Oslo og Akershus er studentenes interesseorgan opp mot Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det er vi som velger flertallet av representantene i SiOs styre, og det er vi som kommer med studentenes innspill når samskipnaden står overfor store, viktige og vanskelige saker, slik som dette er.

LES SAKEN HER: SiO foreslår å bygger fire blokker med nesten 500 hybler i Vestgrensa studentby, men vil ikke erstatte student-idrettsbanen, selv om Plan- og bygningsetaten mener omregulering utløser krav om erstatningsareal

Som leder av Velferdstinget, og en aktiv del av dette organet siden januar 2015, har jeg fulgt denne debatten tett i to år. Vi har diskutert saken flere ganger, og i november 2015 vedtok Velferdstingets 37 representanter, alle studenter i Oslo og valgt inn som representanter på vegne av studentene, at man ønsket de nye studentboligene på Vestgrensa hjertelig velkommen. Det ble i samme vedtak helt eksplisitt gitt uttrykk for at det på ingen måte bør settes en presedens for at private aktører må stille med erstatningsarealer for idrettsarealer de selv har bygget, og som ikke er åpne for allmennheten.

Det fremkom veldig tydelig i debatten at dette var en vanskelig sak, men at man noen gang må gjøre tøffe prioriteringer når det kommer til hva som er for studenters beste. Det betyr ikke at Velferdstinget ikke er opptatt av studentidrett, men at hensynet til studentenes bolignød var viktigere i dette tilfellet.

[IMG31249LF]

Vi er helt enig med Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) i at trening og fysisk helse henger tett sammen med den psykiske helsen, spesielt i en storby som Oslo. Derfor driver SiO 5 treningssentre i Oslo for over 24 000 medlemmer (flesteparten studenter), i tillegg har man fastlegetjenester til 17 000 studenter og over 2 000 studenter går til konsultasjon hos SiOs psykologer hvert år. Da finner jeg det underlig at OSI forsøker å belære SiO om studentvelferd, og deres ansvar som studentsamskipnad. En studentsamskipnad av og for studentene.

LES INNLEGGET FRA OSI: – Et syltynt argument for å bygge på idrettsbanen

I en drømmeverden ville SiO hatt kapasitet, økonomi og arealer til å dekke alle behov og ønsker til studentene, som det offentlige ikke selv tar ansvaret for. Når det årlig står om lag 6000 studenter i kø for å få studentbolig i Oslo ved studiestart, er det ikke rart at representantene, valgt for å representere flertallet av studentene, prioriterer bolig fremfor idrett.

Det er også viktig å informere om at SiO ikke er opptatt av å tjene penger, slik Marlene Persson påstår i sitt innlegg. Det er studentene som eier SiO, og det er kun studentene som tjener på overskuddet fra samskipnaden. Å prioritere bolig over idrett handler ikke om lønnsomhet eller større inntekter (det er jo ikke en særlig lukrativ virksomhet å leie ut billige boliger), men om å gi et rimelig boligtilbud til studenter som trenger det.

SiOs tjenester skal ikke være en erstatning for de kommunale og regionale tilbudene, men et supplement. Det å bygge og drifte idrettsarealer for befolkningen i kommunen er faktisk, primært, det offentliges ansvar - ikke studentsamskipnaden sitt.

Aleksander Gjøsæter
Leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus

Les Marlene Persson, daglig leder i OSI, sitt svar til Gjøsæter her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev!


Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!