(Avisa Oslo) – Det er sterkt beklagelig at våre studenter har blitt utsatt for tyverier av sine mac-er her på lesesalen i dag. Vi meldte straks fra til vaktsentralen her på UiO, og har satt opp advarsler på døren inn til lesesalen og på våre informasjonstavler, sier assisterende fakultetsdirektør, ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet , Kari Pound Davies til Avisa Oslo.

Hendelsen skal ha skjedd onsdag formiddag, mens studentene tok en ti minutters pause fra lesingen. Det skal være snakk om seks studenter, og tilsvarende antall datamaskiner.

Advarer studentene

Pound Davies sier det har vært tilsvarende hendelser på Blindern den siste tiden, men at hun ikke er kjent med tyveri med et like stort omfang som onsdag formiddag.

– Vi advarer generelt mot å la pc-er og mac-er og annet verdifullt utstyr stå ubevoktet. Selv om man bare skal kjøpe seg en kaffe, bør man ta med seg verdisakene sine. Jeg har ikke hørt om tilsvarende tyverier hos oss tidligere, i et slikt omfang, påpeker Davies.

Leder for studentparlamentet ved UiO, Oline Marie Sæther reagerer også på hendelsen.

– Jeg synes det er trist og opprørende at man ikke kan ta en pause fra lesingen uten å være redd for verdisakene sine. Å kunne stole på medstudenter på lesesalen er viktig.

Hun påpeker at UiO sine lokaler er åpne på dagtid, og det kan være hvem som helst.

– Hva synes du UiO burde gjøre nå?

– Jeg tenker at politiet først må etterforske saken, så må det innføres tiltak deretter.

Tør ikke gå fra PC-en

Ole Magnus Gaalaas Hansen er leder i Fagutvalget ved Institutt for statsvitenskap, og var tilstede da studentene meldte fra om hendelsen til fakultet.

– De var ikke fornøyde, og jeg opplevde at de ikke helt visste hva de skulle gjøre.

Inntrykket hans er at dette ikke er første gang noe lignende skjer.

– Tør du gå fra PC-en din på UiO?

Jeg turte gå fra PC-en i høst, men har ikke turt å gjøre det denne våren.

Det er satt opp advarsler på døren inn til lesesalen og på informasjonstavlene etter tyveriet, ifølge Pound Davies.

Avisa Oslo har forsøkt å komme i kontakt med politiet uten å lykkes.