NORDRE AKER: Utdanningsetaten har sendt skolebehovsplanen ut på høring, og det foreslås for Oslo å etablere rundt 10.000 nye elevplasser i i grunnskolen og 1 500 elevplasser i videregående skole i planperioden, går det frem av pressemeldingen som ble sendt ut fredag.

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Den store overraskelsen for Nordre Akers del, er at prognosene i oslostatistikken, av Utviklings- og kompetanseetaten, viser at elevtallene i ytre by, i motsetning til i indre by, faktisk er i ferd med å stabilisere seg.

Overrasket

– Ja vi er overrasket selv, men vi forholder oss til oslostatistikken. Det ser faktisk ut til at når den nye barneskolen Fernanda Nissen i Nydalen står klar til skolestart 2016, så er behovet dekket for å ta imot Nordre Aker-elever til Nordre Aker-barneskoler, sier direktør i Utdanningsetaten, Harald Øvland.

Likevel, det kan bli litt utfordringer på ungdomsskolenivået og skolekapasiteten der. Utdanningsetaten utreder derfor en løsning for å erstatte utgående paviljong på Nordberg skole.

LES OGSÅ: Planlegger Oslos første idrettsungdomsskole – og de vil inn i disse lokalene i Nordre Aker

Flere skoler

Men selv om det nå ser ut ifølge oslostatistikken til å gå seg litt mer til med hensyn til elevplasser, så er det flere skoler på gang i Nordre Aker, og i henhold til den utsendte skolebehovsplanen, som endelig skal vedtas i Oslo bystyre nærmere juletider.

– Det ligger i planen en barne- og ungdomsskole ved Voldsløkka - riktignok ikke innenfor Nordre Aker, men i grensen. Den har vært ute av planen, men er nå inne igjen, og tidsperspektivet er 2020/2021. I tillegg er det i planene en ungdomsskole i tilknytning til Blindern videregående, legger Øvland til.

– Videre er det også i planen en ny grunnskole i det som er betegnet som «nye» Frysja.

Men det som er en veldig stor nyhet for mange, er nettopp fjerning av klasserom paviljonger.

LES OGSÅ: Kutter 1600 beboere i nye Frysjabyen

Bort med brakker

– Høsten 2016 skal den ene av de gamle paviljongene – med to klasserekker hver – tilknyttet Engebråten ungdomsskole fjernes. Den andre vil bli fjernet noe senere, når vi har funnet en løsning for spesialavdelingen og lærerarbeidsplassene som er i denne i dag, forteller Øvland.

LES OGSÅ: Her gjør de noe for å sikre skoleveiene i Nordre Aker, som aldri har blitt gjort før – Se fullstendig oversikt!

Han fortsetter:

– De andre paviljongene på Engebråten som ble satt opp i tilknytning til utbygging av Kjelsås og Grefsen barneskoler, forvaltes av Undervisningsbygg og planlegges fjernet de kommende årene. De er ikke er ikke nevnt i skolebehovsplanen, og blir inntil videre stående, sier Øvland.

– Vi vurderer videre hvordan behovet skal dekkes på en god måte, avslutter han.

Høringsfristen for skolebehovsplanen er 19. juni.

Her kan du lese hele planen for Oslo.

[/url]LES OGSÅ:
* – Her er den farlige skoleveistrekningen som bydelspolitikerne og FAU-ene har glemt
* Obos kjøper tomt – Vil bygge 1000 nye boliger her
* Brandsdal er ute etter Anders Gløersen
* Les også: Fra Jane Fonda til å trekke gamle bildekk opp slalombakken!

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!
[/url]