Årets sesongpremiere for Norges mest populære folkehelsetilbud Stolpejakten var ved påsketider. For å kunne delta da krevdes at deltagerne hadde smarttelefon med Stolpejaktenappen installert, en app som inneholder kartene med stolpene markert. Denne brukes da for å navigere seg fram til stolpene, der man også bruker den til å registrere stolpene ved å skanne QR-koder.

Men blant de over 150.000 deltagerne i Stolpejakten finnes det en god del eldre av fin årgang som deltar. Mange av disse uten smarttelefon foretrekker derfor stolpene på papirkart der de også noterer bokstavkoder som så blir lagt inn manuelt på PC etter turen.

Nå er papirkartene endelig ferdige og distribuert til Deichman bibliotekfilialene i Nydalen, Torskhov, Majorstua, Bjørvika, Grunerløkka og Tøyen. Vi spør stolpejaktsgeneralen i Nydalens Skiklub, Nils Bergan, som ansvarlig for Norges største lokale stolpejaktstilbud – Stolpejakten Oslo Nord – hvorfor det tar så lang tid å få produsert og distribuert papirkartene. Han svarer:

– Det er i hovedsak to forklaringer. Selv om vi startet ved påsketider var det da kun med kart over noen bydeler. De siste kartene med stolper ble klare først i mai, etter at berørte bydeler hadde innvilget støtte. Dessuten erfarer vi at noen stolper må flyttes pga. mye hærverk eller at de faktisk fjernes av noen som misliker økt trafikk i sitt nærmiljø. Dette tar også noen uker å få avklart.

Stolpejakten fikk et utrolig oppsving under covid-perioden, men dette ser nå ut til å ha gitt seg og antall stolpejegere nærmer seg pre-covid antallet. Bergan utdyper:

– Per nå har vi ca. 17.300 registrerte brukere, noe som er godt under rekorden i det første pandemiåret da vi hadde 28.700 deltagere totalt. Erfaringsmessig får noen tusen nye deltagere i løpet av sommeren så jeg er optimist for at vi vil passere 20.000 stolpejegere, og fortsatt være Norges største arrangør.

Nydalens SK har valgt å bruke Deichmans bibliotekfilialer som distribusjonskanaler for papirkartene som fås som et hefte i A4. Flere av disse har rapportert om stor etterspørsel så arrangørene fra Nordre Aker lurer på om det første opplaget på 1000 eksemplarer vil rekke.

– Tiden vil utvise det, og om det behøves vil vi trykke opp flere, sier Bergan avslutningsvis.