Ifølge VG er det opprettet tilsynssak ved Blindern videregående skole, en av skolene der det i fjor høst ble meldt om trøbbel med ulike russegrupper.

Problemene ved flere skoler skal ha ført til at elevene ikke turte å gå i kantinen fordi russen okkuperte bord og utestengte andre. Blant disse var Blindern videregående skole, som varslet at de ville sette inn tiltak.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har nå varslet skolen at de har opprettet tilsynssak for å undersøke skolemiljøet og varslingsrutinene.

Kjersti Botnan Larsen, seksjonssjef for barnehage- og skolemiljø hos Statsforvalteren, sier til avisen at tilsynet kommer som følge av en totalvurdering, og ikke etter noen varslingssak.

– Det er jo et tilsyn for å sjekke at vi følger opp aktivitetsplikten på en god måte, altså at vi varsler og undersøker saker der vi er bekymret for elever, og der elevene opplever et utrygt skolemiljø, sier rektor Hanne Haugland til VG.