Det er nettstedet utdanningsnytt.no som lørdag melder at høsten 2022 ble det meldt inn 854 skolemiljøsaker til Statsforvalteren, og det er en økning på 266 fra samme tid i fjor.

Det skal være flest foreldre og elever fra Oslo og Viken som har kontaktet Statsforvalteren om dårlig skolemiljø - 305 saker ble meldt inn i høst.

Sakene fortsetter å bli meldt inn til Statsforvalteren i 2023, står det videre i saken. Etter jul skal det ha kommet inn 109 saker, bare på én måned, ifølge Kjersti Botnan Larsen, seksjonssjef i barnehage- og utdanningsavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

– Sakene handler om blant utrygge skolemiljø, krenkelser, ekskludering, massivt stort skolefravær og langvarig mobbing. Og veldig ofte ser vi at skolene ikke har gjort det de skal for å hjelpe elevene, sier Botnan til utdanningsnytt.no.