– Dette er en viktig beslutning, ikke bare for Oslo, men for hele regionen og landet. Gamle bygg må erstattes, funksjoner må samles og vi må sikre god nok kapasitet til å møte den kommende befolkningsveksten, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse Sør-Øst RHF i en pressemelding.

Nye Oslo universitetssykehus skal bestå av seks nye sykehusbygg. I tillegg til Nye Aker og Nye Rikshospitalet bygges det nå et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet, ny sikkerhetspsykiatri på Ila og ny storbylegevakt på Aker.

Videre er bygging av et nytt livsvitenskapsbygg i Gaustadbekkdalen på Blindern, sammen med Universitetet i Oslo, godt i gang selv om det har vært flere utfordringer i prosjektet.