KRINGSJÅ: – Vi ønsker å teste studentene som bor på Kringsjå regelmessig. Målet er å oppdage smitte tidlig, isolere dem som er smittet, spore opp nærkontakter og sette dem i karantene for å forebygge utbrudd av korona på studentbyen, sier Trond Morten Trondsen, direktør for SiO Helse, i en pressemelding.

Selvtesten er enkel å bruke og må tas samme dag den blir utlevert. Studentene tar testen på seg selv og leser av svaret på testpinnen etter femten minutter. Testresultatet registrerer man også selv. Studentene får en QR-kode i testkitet slik at de får opp riktig skjema for å registrere svaret på helsenorge.no. Testen er gratis, og SiO ber alle studentene teste seg så regelmessig som en gang i uken.

Svaret må bekreftes

Formålet er å teste beboere som ikke har symptomer for å sjekke om de likevel er smittet. Ved å ta selvtesten kan studentene hjelpe til med å stoppe smitte.

– Hvis svaret er positivt må du gå i karantene og bestille en vanlig koronatest for å få bekreftet testsvaret, sier Trondsen.

Han understreker at negativt testsvar ikke er en garanti for at du ikke har smitte og at man fortsatt må følge de til enhver tid gjeldende smittevernreglene.

– Vi er veldig glade for at det legges til rette for regelmessig testing av studentene på Kringsjå. Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan bruke hurtigtester til å fange opp smitteførende personer før de sprer smitten videre, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Utdeling i grupper

Fra tirsdag 9. mars og noen uker fremover vil SiO ha en stasjon for utdeling av COVID-19 selvtester på torget på Kringsjå Studentby. Studentene får beskjed om hvilke dager de kan hente selvtester ut fra hvilke hus de bor i. Testen gjennomfører de hjemme på hybelen. Teststasjonen er åpen mandag til fredag fra klokken 12 til 18.

Det bor 2500 studenter på Kringsjå, som er SiOs største studentby. Tiltalket gjennomføres i dialog med bydelsoverlegen i Nordre Aker, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Vi starter i den største studentbyen vår og gjør oss erfaring med tiltaket. For at det skal bli minst mulig kø ber vi studentene møte opp ulike dager etter hvilke hus de bor i. Vi har tro på at studentene på Kringsjå vil ta godt imot testtilbudet, forteller Gunn Kirsti Løkka, boligdirektør i SiO.

Tester på Blindern

SiO gjennomfører i tilegg hurtigtesting av studenter og ansatte på Campus Blindern. SiO Helse har det praktiske ansvaret for testingen på Blindern i samarbeid med Universitet i Oslo. Oppdragsgiver er Oslo kommune, som er ansvarlig for helsetjenester til befolkningen i Oslo. Det er Helsedirektoratet som har tatt initiativ til økt testing ved videregående skoler, høgskoler og universiteter. Da teststasjonen på Blindern åpnet i forrige uke var det lange køer.

---

Nyhetsbrev: