KJELSÅS: SK Rye og IF Frøy er i gang med å planlegge enkle terrengsykkelanlegg på Langsetløkka og Skullerud. Nordre Aker Budstikke har tidligere omtalt planene for området Langsetløkka - og du kan lese mer om disse her.

SK Rye fikk rundt 1,2 millioner kroner – og ikke én million kroner, som tidligere opplyst – fra Sparebankstiftelsen DNB og i anleggsmidler for å etablere anlegget i Langsetløkka-området, i perioden 2020-2021. Klubben, ved Tord Bern Hansen, sier til avisa at de tenkte det skulle være ganske enkelt å utbedre og tilrettelegge siden dette allerede er deres godkjente konkurransearena.

– I tillegg er det en del av behovsplanen for idrett og friluftsliv, som er godkjent av bystyret. Dette har imidlertid endt opp som en svært krevende prosess. Det tok omkring ett år fra vi kontaktet Bymiljøetaten til dialogen var i gang. Grunnen var behov for politiske avklaringer med byrådet, fikk vi opplyst. I januar 2022 ble det imidlertid politisk bråstopp for prosjektet i Bymiljøetaten fordi de ikke har ryggdekning for å fortsette dialogen. Vi frykter derfor at utbedringene på Langsetløkka og Skullerud blir forsinket, og i verste fall ikke blir noe av, sier Hansen til avisa.

– Vi føler nå at dette blir trenert i byrådet. SK Rye står i fare for å miste 1,2 millioner som vi har fått til anlegget. Frøy har også investert mye i planarbeid. Norges største by og Norges største sykkelmiljøer har kanskje landets dårligste anlegg. Faktisk er terrengsykling den åttende største idrettsgrenen i Oslo, og i sterk vekst, ifølge Bern Hansen.

Han understreker at det ikke forventes noen blankofullmakt til å ruste opp idrettsanleggene;

– Vi ønsker bare å starte planarbeidet i tråd med vedtak i bystyret for terrengsykkelanleggene på Skullerud og Langsetløkka. Alt arbeid skal selvfølgelig forholde seg til gjeldende regler og reguleringer, sier Bern Hansen. SK Rye og IF Frøy har nå tatt direkte kontakt med byrådet og bedt om et møte for å belyse saken og forhåpentligvis få fart i prosessen.

Ber om møte

I brevet står det blant annet:

«Vi tar kontakt fordi vi har hatt dialog med Bymiljøetaten (BYM) og byrådsavdelingen (KIF) om våre prosjekter på Langsetløkka og Skullerud. Dialogen har nå stoppet opp fordi BYM ikke har politisk ryggdekning for å fortsette dialogen. Derfor tar vi nå kontakt med deg som byråd for å gi dere informasjon om våre prosjekter.

De prosjektene vi ønsker å gi dere innsikt i er forankret i Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030. Den ble behandlet og vedtatt i bystyret i fjor.

I kapittel 4.12 ligger det to tiltak på side 107. Ett av tiltakene er dette "Utrede behov og muligheter for etablering av flere mindre og lokale lavterskel sykkelanlegg tilpasset barn og unge i byggesonen og i Marka bl.a. på Haraløkka, Skullerud, Langsetløkka, Torshovdalen og i Bydel Gamle Oslo."

Fordi dette er en sak som tilsynelatende er i ferd med å komme opp politisk som en del av arbeidet idrettsanlegg i marka (trigget av regulering av Grefsenkleiva), ønsker vi å presentere våre planer dere, slik at dere har kunnskap om hva slags prosjekter det er snakk om. Vi er bekymret for at disse enkle og rimelige tilretteleggingene det er snakk om for terrengsykling blir rammet av en eventuell bred stopp av idrettsanlegg i marka. SK Rye står også i fare for å miste over en million kroner som skal finansiere vedlikehold og utvikling om det ikke kommer en snarlig avklaring. Om dere kan sette av 30 minutt til et møte, så er det veldig hyggelig og forhåpentligvis også nyttig for dere.»

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med både byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet, og byrådsavdeling for miljø- og samferdsel, men har i skrivende stund ikke lykkes med å få kommentar til saken.

Tips oss!

Tips Nordre Aker Budstikke – [email protected].