Norge er på vei inn i en høykonjunktur samtidig som inflasjonen stiger kraftig. Dette tilsier økte renter og moderat vekst på sikt, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Norsk økonomi har hentet seg inn etter pandemien, og arbeidsledigheten er rekordlav, skriver SSB i sin rapport om konjunkturtendensene fredag. Samtidig stiger inflasjonen kraftig og anslås nå til 4,7 prosent for året som helhet. Det er 1,4 prosentpoeng høyere enn prognosene SSB publiserte i mars.

Renta opp raskt

– Vi er på vei inn i en høykonjunktur. Samtidig har vi rekordhøy inflasjon, noe som taler for at styringsrenta skal heves relativt raskt framover, sier forsker Thomas von Brasch i SSB.

Han anslår at Norges Bank vil heve styringsrenta med 0,5 prosentpoeng i juni og ytterligere 0,25 prosentpoeng i september og desember.

Også internasjonalt viser SSB til at det er utsikter til at en til nå sterk vekst vil avta som følge av høy inflasjon og påfølgende høyere renter. Det vil igjen påvirke norsk økonomi, og SSB venter at høykonjunkturen raskt vil avta, og at det vil bli mer moderat prisstigning på lengre sikt. Da vil også rentenivået ha kommet opp på et mer normalt nivå enn det har ligget på de siste årene.

Boliglån rundt 4 prosent

– Vi anslår at styringsrenta kommer opp på 2,5 prosent i 2023, for så å holdes uendret. Med dette bildet vil en vanlig boliglånsrente stige fra rundt 2 prosent i 2021 til rundt 4 prosent i 2025, sier von Brasch.

Som konsekvens av økte renter anslår SSB at prisene i boligmarkedet vil falle. Først fra et anslag på en stigning på 5,8 prosent for inneværende år og 2,6 prosent i 2023. Videre ventes det at veksten vil avta ytterligere til 1 prosent for årene 2024 og 2025.

Dette vil bety at realprisen for boliger vil falle fra neste år og fram til 2025.

Reallønn opp

I rapporten viser SSB til at partene i arbeidslivet ble enige om lønnsrammer på 3,7 til 3,8 prosent i år, men SSB anslår at lønnsveksten vil gå over dette og ende på 4 prosent.

Dette er likevel en nedgang i reallønn ettersom inflasjonen for 2022 nå ventes å bli på 4,7 prosent.

Dette regner imidlertid SSB-forskeren med skal være en midlertidig situasjon. Allerede fra 2023, og for 2024, venter han en årslønnsvekst på om lag 4 prosent, noe som vil øke reallønnen med knappe 2 prosent.