Det er Sporveien som forteller at de i løpet av de nærmeste par ukene vil utføre tiltak for universell utforming på Glads vei trikkeholdeplass. Arbeidene starter denne uken.

– Arbeidene starter på plattformen i retning sentrum i løpet av førstkommende onsdag 9. november. I midten av neste uke går vi i gang med arbeidet på plattformen i retning Kjelsås. Glads vei trikkeholdeplass må holdes stengt gjennom byggeperioden, og det vil derfor bli etablert et midlertidig stoppested nær krysset Grefsenveien og Platåveien - med av- og påstigning til gatenivå, sier pressekontakt Tone S. Tuhus i Sporveien.

Tiltakene som skal utføres på Glads vei holdeplass – og som også blir gjennomført på andre holdeplasser i byen – vil gjøre det enklere for syns- og bevegelseshemmede å komme seg av og på trikken.

Blant annet skal det legges såkalte ledelinjer i plattformdekket, og kantstein skal byttes ut.

– Holdeplasstiltakene er et viktig skritt i retning av et trikketilbud som kan brukes av alle, uavhengig av funksjonsnivå. Tiltakene er en del av Trikkeprogrammet og bidrar til en hovedstad som dag for dag blir mer universelt utformet og tilgjengelig for alle. Mer om dette står å lese på informasjonssiden til Holdeplassprosjektet på Fremtidensbyreise.no, sier Tuhus.

Periodevis støy

Tuhus sier videre at mens byggingen pågår, vil det bli arbeidet ulike skift på dag, kveld og natt:

– Beboere i området må påregne periodevis støy fra anleggsmaskiner og Sporveien som byggherre beklager eventuelle ulemper med dette. Vi har stor forståelse for at det er krevende å bo i nærheten av et område der det gjennomføres byggearbeider. Vi forsøker å legge de mest støyende arbeidene til dagtid, men enkelte arbeidsoppgaver må utføres når trikken ikke kjører, det vil si om natten.

Tuhus sier videre at dette blant annet er av sikkerhetshensyn overfor arbeiderne som jobber på stedet og av hensyn til arbeidet som skal gjøres:

– Noen arbeidsoppgaver utføres så nær trikkeskinnene at det er krevende og nærmest umulig å gjennomføre dem når trikken kjører på dag- og kveldstid. Holdeplasstiltakene på Glads vei holdeplass er eksempel på arbeider som må utføres tett på trikkeskinnene. Naboer i området er varslet om oppstarten, og Sporveien ønsker å takke alle for forståelsen gjennom byggeperioden.

Når det midlertidige stoppestedet tas i bruk, vil noen av dagens parkeringsplasser måtte vike midlertidig. Dette vil bli skiltet i forkant, sier Tuhus.

Tiltakene på Glads vei trikkeholdeplass forventes å være ferdige i midten av uke 47.