Barna i Haugensjordet barnehage har gravd frem et gammelt ben i barnehagen.

– Vi vet jo at det var beite her for dyr, i gamle dager, muligens under Myrer gård? En av våre ansatte har en bekjent som er arkeolog hos Byantikvaren, så benet blir levert dit. Blir spennende å høre hva de finner ut. Det var i hvert fall stor iver hos barna som fant benet i dag. De mente det måtte være en dinosaur, forteller Heidi Bjerke, som jobber i barnehagen.

Og allerede samme dag, ble benet overlevert for en kjapp undersøkelse hos arkeologen:

– Arkeologen som så på benet har bare undersøkt det hjemme, og vi har allerede fått benet i retur. Hun mener dette benet stammer fra en hest. Det stemmer jo godt overens med at hester beitet her i gamledager. Da de døde var det visst vanlig å grave de ned der de hørte hjemme, videreformidler Heidi til Nordre Aker Budstikke onsdagen.

Hun legger til at et gammelt hesteben også er veldig spennende å komme over – selv om det viste seg å ikke være en dinosaur, slik barna håpet.

– Kanskje blir barnehagen gravd opp flere steder nå?

Ja, de vil jo finne resten av dyret, lime det sammen og se om det likevel er en dinosaur!

Store Norske Leksikon skriver om Myrer gård:

Myrer, gård med gnr. 75/738, Nordstjerneveien 7, tidligere plass under Østre Grefsen, gnr. 75/252. Gården ble frasolgt Grefsen 1859 til kjøpmann Peder Amundsen. Hovedbygning, stabbur, låve og fjøs ble oppført av Amundsen. Fra rundt 1950 ble en stor del av jordene utbygd med blokker i regi av OBOS. Gårdsbebyggelsen revet 1987 og erstattet med rekkehus. Til gården hørte Myrerskogen og husmannsplassene Rønningen og Fjelstad. Nordre Skytterlag hadde skytebane her 1883–1901.