Nordre Aker Budstikke har flere ganger omtalt lav vannstand i Trollvann, og leseres bekymring rundt dette. I ettertid kom det også frem av Bymiljøetaten skulle ha søkt konsesjon for vanntapping i Trollvann allerede i 2007, men det ble aldri gjort - her kan du lese tidligere sak.

Men nå har Bymiljøetaten sendt avgårde slik konsesjonssøknad om vannuttak fra Trollvannsbakken og Grefsenkleiva, til NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat).

Blant annet står det i søknaden:

Vannet tas ut mellom kote 310,9 og kote 309,9. Snøproduksjonen foregår normalt i 7-10 døgn i november/desember, i tillegg til supplerende produksjon noen dager utover vinteren. Søknaden anslår at dagens vannforbruk per sesong er 35 000 m3. Dette vil gi 149 cm senkning av vannstanden i Trollvann dersom det ikke er tilsig i perioden. Vannforbruket ved maksimal kapasitet på snøproduksjonsanlegget er oppgitt å være på 16 l/s.

Det er planlagt å oppgradere skianlegget, og dersom disse planene gjennomføres beregner søker at vannbehovet blir mindre. Maksimalt vannforbruk vil da være 19 500 m3 vann fordelt over to uker produksjon i november/desember, en uke i januar og en uke i februar. Dette vil tilsvare en senkning av vannstanden i Trollvann med 84 cm dersom det ikke er tilsig i perioden.


Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Bymiljøetaten om hvorfor det blir mindre behov for vann ved oppgradert skianlegg.

– I dag er det store groper og skjevheter i bakkene i alpinanlegget. Disse krever mye snø for å fylles igjen eller for å få en rett bakke. Reguleringsplanen skal legge til rette for å rette ut/jevne ut bakkene slik at disse gropene og skjevhetene ikke lenger vil kreve så mye snø som tidligere. Dermed vil behovet for kunstsnø og vannuttak fra Trollvann bli mindre enn tidligere, forklarer Lise Jørstad, seniorkonsulent i Bymiljøetaten.

Det står videre at søknaden og høringen er begrenset til å omfatte selve vannuttaket. Ny inntaksledning for vannuttak samt drenering og flomtiltak i forbindelse med alpinanlegget vil inngå i reguleringsplan for Grefsenkleiva og er ikke en del av denne høringen. Høringsfristen er 26. august, her kan du se hele søknaden.