Jødisk Museum mottar Oslo bys kulturpris for Snublesteinprosjektet, som siden 2010 har gjort en «fremragende innsats med å plassere, forvalte og vedlikeholde de 465 snublesteinene i Oslo.»

Snublesteiner er minnesmerker over ofrene for nazismen under andre verdenskrig, støpt ned i fortauet på steder der jøder, politiske fanger, romfolk, homofile og andre ofre for nazismen bodde frem til de ble deportert og drept.

– Det at Snublesteinprosjektet hedres med Oslo bys kulturpris, kjennes veldig riktig. Den siste steinen i Oslo ble lagt ned litt før jul, etter at Jødisk Museum brakte prosjektet og Gunter Demnig til Oslo i 2010. Snublesteinene er en påminnelse om at Holocaust også foregikk her i Oslo, i våre nabolag, i våre bygårder. Hver stein har et navn, og minner oss på det grusomme som skjedde. Oslo glemmer ikke, og vi skal fortsette å si deres navn, slik at de holdes i live, sier leder for kultur- og utdanningsutvalget, Eivor Evenrud, i en pressemelding.

Gir kunnskap om at Holocaust foregikk også her

«Prosjektet har skapt bredt engasjement blant etterkommere, ildsjeler og kommunen for å få lagt ned steiner for jøder og andre grupper som ble deportert og drept, og tilfører lokalsamfunn og skoleungdom ny kunnskap om at Holocaust foregikk også her og ikke bare et annet sted, langt borte», står det også i begrunnelsen.

Kulturprisen deles årlig ut til en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid, minst tre år, har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv.

Prisen har vært delt ut siden 1966 og består av et diplom og 150.000 kr.

Snublesteiner i Nordre Aker

  • Grefsenveien 30C: Til minne om Josef Weinstock, Sara Weinstock og Jenny Weinstock. Den 26. november 1942 ble Jenny Marie og moren Sara arrestert av norske statspolititjenestemenn og deportert samme dag med troppetransportskipet Donau. Transporten gikk til Stettin og derfra til tilintetgjørelsesleiren Auschwitz. Ved ankomst i leiren 1. desember 1942 ble Jenny Marie og Sara Weinstock sendt rett i gasskammer og drept. Jenny Marie ble 4 år gammel.

    Jenny Maries far Josef, morfaren Moses og til sammen 6 tanter og onkler ble også deportert og drept i Auschwitz.
  • Irisveien 20: Til minne om Erik Otto Seligmann, Luise Benvenida Seligmann, Richard Sally Seligmann, Rolf Sally Seligmann, Julius Heilbut og Rosalie Heilbut. Richard var kjøpmann, og grunnlegger og redaktør for tidsskriftet «Lær, Sko og Skinn». Den 26. oktober 1942 ble Richard, de to sønnene og morfar hentet fra sitt hjem og sendt til Berg arbeidsleir ved Tønsberg.

    En måned senere ble hele familien, inkludert moren Luise og mormoren Rosalie deportert med DS Donau til Stettin, og derfra til Auschwitz. Mor og far, og trolig mormor og morfar, ble ført direkte til gasskammer den 1. desember 1942, sammen med andre jødiske kvinner, barn og eldre. Guttene ble antagelig plukket ut til slavearbeid og holdt ut noen måneder inntil de døde, trolig i 1943.

  • Kapellveien 15A: Herman Feldman, Jacob Feldman og Rakel Sonja Feldman. Herman satt fengslet og ble torturert i Norge, etter feilaktig å ha blitt beskyldt for drapet på en grensepolitimann. Han satt en stund på Grini og ble til slutt sendt med Gotenland-transporten den 25. februar 1943. I Auschwitz ble Herman plassert i en bunkers brukt for politiske fanger. Han ble henrettet den 20. august 1943.

    Hermans foreldre, Jacob og Rakel, forsøkte å flykte rett etter Hermans arrestasjon. På veien ble de myrdet av grenselosene som skulle hjelpe dem til Sverige. Losene tok Feldmann-parets verdisaker og senket likene i Skrikerudtjern i Trøgstad, kun 3 mil fra svenskegrensen, den 27. oktober 1942.

Les alt om minnesmerkene på snublestein.no