NYDALEN: Helt på starten av året ble det en heftig budrunde om det gamle samfunnshuset Dampen i Nydalen. Forsamlingshuset fra 1850 i Gjerdrums vei 1, ble lagt ut for salg av eierne Nydalens Sangforening og Nydalens Skiklub. Prisantydningen var ni millioner, men høyeste bud endte på nesten det dobbelte: 17,25 millioner kroner.

Det var Norwegian Property som vant budrunden. Fra før eier de også Gjerdrums vei 3 og 5, og sikret seg med Dampen «hele gata», mellom ringveibroen og Sandakerveien.

Det var særlig én viktig grunn til hvorfor eiendomsselskapet ønsket å sikre seg Dampen, sa Bent Oustad, administrerende direktør i Norwegian Property, til Nordre Aker Budstikke i januar i år.

– Veien, eventuell innkjøring, til Dampen er tinglyst over eiendommene i nummer 3 og 5. Derfor var det viktig for oss å sikre oss eiendommen. Når det er sagt, vi skal ta vare på Dampen, den står jo også på gul liste. Det samme gjelder for bygget i nummer 3. Dampen skal restaureres. Så skal vi se på hvordan bygget kan brukes - det er jo også en fin hage til bygget. Og se på hvordan de gamle byggene i nummer 1 og 3 eventuelt kan knyttes opp mot nye bygg.


Næringsbygg

Nå er det klart hva Norwegian Property ønsker seg i Gjerdrums vei 1-5. Nylig sendte de forespørsel om planforhåndskonferanse til Plan- og bygningsetaten.

En planforhåndskonferanse er en overordnet forventningsavklaring av om et planinitiativ eller en prosjektidé kan behandles som en byggesak eller om det er behov for reguleringsarbeid. Prosjektet er derfor fortsatt på et tidlig stadium.

Der går det frem at de ønsker å oppføre et nytt kontor- og næringsbygg, og at Plan- og bygningsetaten tidligere har uttalt at de anser tomta, som ligger tett på Ring 3 og Gjøvikbanen, som uegnet for bolig.

– En sentral premiss i utviklingen er de to eksisterende bygningene i Gjerdrums vei 1 og 3 (Dampen og Birkely, journ.anm.). Disse planlegges beholdt og integrert i prosjektet. Det nye bygningsvolumet er gitt et større fotavtrykk mot nord og øst, helt ut mot de gitte avstandsgrensene for hhv. Ring 3 og Gjøvikbanen, skriver Lund+Slaatto Arkitekter på vegne av Norwegian Property.

I Gjerdrums vei 5 er det i dag et næringsbygg, der blant annet Evo Elsykler holder til. Dette er revet i forslaget.


Videre beskriver de at nybygget «[tar] opp de ulike retningene til de to bygningene på tomten. Dette skaper et «knukket» og fasettert forløp av fasadeflater. Bygningsvolumet trapper seg ned fra nord mot sør, som et svar på de ulike by-situasjonene, og danner på denne måten et rolig, men differensiert bakteppe til de eldre byggene. Nybyggets nedskalerte utforming mot syd og vest relaterer til den mer sammensatte gatesituasjonen lang Gjerdrums vei.» Nybyggene er skissert med gesimshøyder mellom 13,5 og 28,5 meter. Det er ikke oppgitt hvor mange kvadratmeter det kan bli.

Dampen

Foran bygningene, omtrent midt på veistrekket, er det planlagt etablert en plass som vil danne «en naturlig «ankomst-favn» i enden av den nye park-passasjen som vil strekke seg på tvers av kvartalsstrukturen, nede fra Gullhaug Torg og opp til Gjerdrums vei.»

Når det gjelder de gullistede byggene Dampen i Gjerdrums vei 1 og Birkely i Gjerdrums vei 3, foreslås det at disse «kobles på» med hver sitt mellombygg, og blir en integrerte deler av nybygget.

For Dampen er det ønskelig å etablere et publikumsrettet serveringsareal i bygningen, med uteservering foran. Stedet kan bli et møtested for hele bydelen med god synlighet og tilgjengelighet, står det videre. Dagens tilbygg i bakkant av Dampen foreslås revet, da dette ikke er oppført på gul liste. Dampens lokaler kobles til nybygget med et fleksibelt flerbruksareal, som ved behov kan kobles til nybyggets kantine. Den nye bebyggelsen vil bidra til å dempe støyen fra Ringveien og Gjøvikbanen, påpekes det.


Planer på alle naboeiendommene

Tvers over veien, i Gjerdrums vei 6, planlegger Avantor å bygge et kontorbygg, og Norwegian Property selv har store planer om å utvide og bygge om eiendommen som ligger ved siden av Gjerdrums vei 6, Sandakerveien 138-140 (tidligere Telia-bygget) samt Gullhaug torg 3.

---

Nyhetsbrev:


Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!