En digital helseveiviser for innbyggere over 60 er nå innført i hele Oslo. Den gir en samlet og enkel oversikt over møteplasser, lokale tilbud og aktiviteter rundt omkring i byen. På den måten kan flere holde seg aktive og sosiale med venner og andre i nærområdet sitt.

Helseveiviseren gjør det lettere å finne fram til riktig tilbud, og gjør dermed bydelenes tjenester langt mer tilgjengelige for byens godt voksne befolkning. Det kan nemlig være vanskelig å finne fram til riktig blant alt som finnes.

– I det store bildet kan helseveiviseren bidra til forebygging av mer alvorlige helseproblemer i byen ved at riktige tiltak settes i gang så raskt som mulig. Det er et viktig verktøy som gjør tilbud og tjenester i byen mer tilgjengelige og åpne. For den enkelte kan den bidra til større mestring av hverdagen, sier Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, i en pressemelding.

Helseveiviseren hjelper både innbyggere selv, pårørende og helsearbeidere i bydelene med å finne fram til riktig helsetjeneste, og inkluderer både kommunale tjenester og tilbud i regi av frivillige organisasjoner. Det kan være tilbud som bidrar til fysisk aktivitet, sosiale møteplasser eller hjelp til fysiske og psykiske utfordringer.

– Med over 122.000 innbyggere i Oslo over 60 år, vet vi at dette er et verktøy med potensial for å ha stor betydning for mange mennesker. Når vi involverer målgruppen i utviklingen, er vi sikrere på at vi lager en løsning som er brukervennlig og treffer sier Steen.

Inspirerer til god helse, aktivitet og fellesskap

Seniorveileder i Bydel Frogner Mariyana Neloska ønsker helseveiviseren varmt velkommen.

– Mange eldre ønsker å mestre eget liv i eget hjem så lenge som mulig. For å få det til trenger de kjennskap til tilbud og aktiviteter i nærmiljøet. Og det er nettopp det helseveiviseren gir dem. Den bidrar til at seniorene og deres pårørende får oppdatert oversikt over lokale helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud. De får også oversikt over møteplasser som fremmer trivsel og trygghet, og som inspirerer til god helse, aktivitet og fellesskap, sier Neloska i pressemeldingen.

– For meg som seniorveileder har det også vært veldig nyttig å ta i bruk helseveiviseren. Det er på en måte en digital utgave av seniorveiledertjenesten, bare i mye større skala, legger hun til.

Et brukervennlig verktøy

Verktøyet har blitt utviklet av Oslo Origo, kommunens egen digitaliseringsetat, i nært samarbeid med bydelene.

– Fagkompetansen i bydelene og nærheten de har til innbyggerne har vært helt uvurderlig i prosessen med å utvikle helseveiviseren, understreker Håkon von Hirsch, teamleder i Oslo Origo.

– Vi har brukertestet verktøyet i flere omganger, og lagt vekt på å utvikle en løsning som er intuitiv og lett å bruke. Heldigvis har vi fått god respons fra innbyggere i målgruppen og fra helsearbeidere i bydelene, så vi håper og tror at dette vil ha reell nytteverdi, sier von Hirsch.