Bymiljøetaten har startet samarbeidet med «Hjertesone» på Tåsen skole. I vårsola sist fredag gikk de på befaring rundt skolen, elever, lærere og Bymiljøetaten – alt i regi av «Hjertesone»-prosjektet:

Målet med hjertesonen er å gjøre skoleveien tryggere for elevene ved å redusere trafikkpågangen rundt skolen ved skolestart og skoleslutt. I hjertesonen skal barna oppleve at det er trygt å gå eller sykle til og fra skolen og fritidsaktiviteter i skolens nærområde. En hjertesone påvirker også nabolaget i form av et mer trafikksikkert lokalmiljø.

Spørreundersøkelse og befaring med elevene

Fra Bymiljøetaten er blant annet Vibeke F. Rørholt fra mobilitetsdivisjonen i etaten, på plass gjennom befaringen. Hun forklarer om «Hjertesone»-prosjektet:

– Vi fra «Hjertesone»-teamet har hatt en spørreundersøkelse blant foreldrene, som kartla foreldrenes syn på utfordrings-punkter i trafikken relatert til skolevei. Dette er oppsummert med FAU, skolen og Bymiljøetaten.

– FAU og skolen har i samarbeid tegnet en «Hjertesone» rundt skolen. I dette området ønsker vi et tryggere og bedre trafikkmiljø. I «Hjertesone»-prosjektet gjør vi enkelte fysiske tiltak på vei, og skolen får 50.000 kroner til arbeid på skolen. Som for eksempel aksjoner, sykkelverksted og lignende. Dette finner FAU, elevene og skolen ut av.

Hun forteller også at det er viktig med elevmedvirkning:

– Fredag i forrige uke hadde vi med oss elevrådet på Tåsen på en trafikktur. Ut fra foreldrenes svar gikk vi en tur i nærområdet og ba om elevenes mening om trafikk-utfordringer i veikryss, langs vei, belysning og så videre. Det er supert å høre elevenes mening om nærområdet sitt, og de ser ofte ting vi voksne ikke legger merke til. Vi fikk med oss viktige innspill til videre arbeid, ifølge Rørholt.

Involverer også barnehagen

Om fremdriften sier Rørholt at etaten er litt avhengige av skolen og FAU, i og med at dette er et samarbeidsprosjekt.

– På Tåsen må skolen også involvere barnehagen, som har lokaler inne på skolens område. Vi har forhåpninger om å rekke å bygge tiltak i sommerferien, men det avhenger av at vi får planleggingsarbeidet gjort nå i mai. Noen tiltak tar også lengre tid å prosjektere enn andre.

Disen skole er ifølge Bymiljøetaten snart ferdig med hele «Hjertesone»-prosjektet, men det står igjen noe arbeid med belysning.

Grefsen skole skal også starte opp «Hjertesone» i 2022, opplyser Bymiljøetaten på spørsmål om hvilke andre skoler i bydelen som følger på med «Hjertesone»-prosjekt.

kan du se oversikten over hvilke skoler som er i gang og med i «Hjertesone»-prosjekter.