OSLO: Du har helt sikkert sett de nye bomarmene som er montert rundt i byen de siste månedene. Fra 1. juni, tre måneder forsinket, vil det nye bomsystemet være i drift. Da vil det være tre "bomringer" i og rundt hovedstaden – den eksisterende Osloringen (22 passeringspunkt), og de nye Indre ring (38) og Bygrensen (23).

Til sammen blir det 53 nye passeringssteder. Ved bygrensen er det i dag bom fra Bærum, de nye vil komme ved grensene mot Romerike og Follo.

Men hva vil det koste deg som bilist?

– I dag betaler omkring 50 prosent av alle bilreiser i bomringen. Med det nye systemet er anslaget vårt at 3/4 bilreiser vil passere bomringen, sier Terje Rognlien, skretariatsleder for Oslopakke 3.

De som "slipper unna" vil i hovedsak være "småturer" som ikke fanges opp av de nye bomarmene.

Faktaboks

Oslopakke 3

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging av kollektivtransport, veier og jernbane i Oslo og Akershus. Finansieringen av Oslopakke 3 skjer gjennom bompener og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.


Hensikt

De nye bomstasjonene er en del av Oslopakke 3, og det politiske målet om nullvekst i biltrafikken. Bomringen i og rundt Oslo skal ihht. avtalen gi årlige inntekter på 4,5 milliarder kroner (2016-kroner). Per i dag er imidlertid anslagene 1 milliard lavere hvert år, hovedsakelig på grunn av veksten i antallet elektriske kjøretøyer på veiene, ifølge Rognlien.

For å kompensere for dette, vil det kunne bli aktuelt å justere takstene. Men om det i det hele tatt vil være mulig, etter samferdselsminister Jon Georg Dales (Frp) avgjørelse mandag om å nekte prisøkning i bomringen, kan Rognlien foreløpig ikke svare på. Blir inntjeningen lavere enn antatt, vil det kunne gå utover de samferdselsprosjektene som skal finansieres av bompengene, ifølge sekretariatslederen.

Hensikten med det nye bomsystemet er å finansiere vei- og kollektivutbygging, og redusere biltrafikken og klimagassutslippene. Den skal øke fremkommeligheten for alle trafikantgrupper, bedre bymiljøet og jevne ut bompengebelastningen ved at flere betaler.

Andelen bompengeinntekter som skal gå til å bygge ut kollektiv- og sykkeltiltak i Oslo har de siste ti årene ligget på 68 prosent, ifølge Oslopakke 3-sekretariatet. I perioden 2020-2023 skal hele 98 prosent av bominntektene i Oslo brukes til kollektiv og sykkel. Sammen med Akershus er andelen 92 prosent.

Vegtrafikken i Oslo har i perioden 2007-2018 blitt redusert med 1 prosent, mens passeringene i bomringen har har falt med 11 prosent. Samtidig har kollektivandelen vokst med 64 prosent, viser tall fra Oslopakke 3-sekretariatet.

Hvor stor vil passeringen i den nye Indre ringen (som i hovedsak går langs Ring 2 og med armer mot Grefsen og Trosterund) være? Det har ikke myndighetene et klart tall på, ifølge Rognlien. Det er nemlig slik at personvernhensyn ikke gjør det mulig å monitorere trafikken her før bomsystemet settes i drift, forklarer han. Dermed vil det ikke være sammenliknbare "før- og etter"-tall.

SE OGSÅ: Slik Ruster Ruter seg til flere reisende som følge av bomastasjonene. Se hvilke linjer som styrkes

Betaling

Så hva skjer 1. juni?

Når det nye bomsystemet trer i kraft vil det bli toveis innkreving i den nye Indre ringen og i den eksisterende Osloringen. Ved bygrensen vil du kun betale ved passeringer inn til Oslo.

Her kommer bomstasjonene:

Men der passeringer utenom rushtiden i dag koster 45 kroner for bensinbiler og 50 kroner for dieselbiler (40,50 og 45 kroner med Autopass-brikkerabatt), og tilsvarende 55 (49,50) kroner og 60 (54) kroner i rushtiden, vil prisene bli lavere med nytt system, opplyser Fjellinjen.

Nye priser vil i Indre ring være 17 kroner for bensin- og 19 kroner for dieselbiler utenom rush, og 21 og 23 kroner i rushen – begge veier. I Osloringen og ved bygrensen vil prisen være 21 kroner (bensin) og 25 kroner (diesel) utenom rushtid, og 28 og 31 kroner i rushtiden. Men det er kun i Osloringen det kreves betaling begge veier.

Elbiler som i dag passerer gratis, vil måtte betale 4 kroner utenom rush og 8 kroner i rushen i Indre ring, og 5 kroner utenom rush og 10 kroner i rushen i Osloringen og Bygrensen fra 1. juni.

Samtidig økes brikkerabatten fra 10 til 20 prosent. Det betyr at en passering i Indre ring utenom rushen vil koste 13,60 – ikke 17 kroner – for biler med brikke. Tilsvarende pris for elbiler blir 3,20 kroner.

– I dag koster det 60 kroner hvis du kjører fra Grorud, via Sinsen til sentrum (med dieselbil i rushtiden, journ.anm.). Ved bommen på Veitvet vil du i fremtiden betale 30 kroner (31 kroner etter prisjustering, journ.anm.) ved passering i retning sentrum, og 30 kroner hjem igjen. Totalprisen blir den samme, sier Rognlien.

Passerer du frem og tilbake i løpet av én time, betaler du imidlertid bare én gang. Timesreglen – så fremt du har Autopassbrikke, opprettholdes, slik at du kan passere flere ganger i Indre ring og Osloringen flere ganger i løpet av en time, og kun betale én gang. Du vil da bli belastet den høyeste taksten som blir registrert den timen. Ved bygrensen gjelder også timesregelen, men den er uavhengig av de to innerste ringene.

Det øvre taket i Indre ring og Osloringen er 120 passeringer per kalendermåned. Passerer du flere ganger enn dette gjennom bomringen per måned betaler du kun for de 120 første passeringene. Ved bygrensen er månedstaket satt til 60 passeringer.

Se hele pristabellen under:

Endringer fra 1. juni: Brikkerabatten for tunge kjøretøyer oppheves. Samtidig vil nullutslippskjøretøyer over 3500 kg passere gratis – i alle fall de tre første årene.

Reiseeksempler

– Det er utrolig viktig å ha Autopassbrikke. Uten den får du ikke rabatt. Har du ikke dette i dag, bør du skaffe deg det raskest mulig, sier Anne-Karin Sogn, administrerende direktør i Fjellinjen.

– Reisemønsteret ditt betyr alt for hva du skal betale, legger hun til, og viser til noen priseksempler:

Reiser du i dag fra Grefsen til sentrum, koster det ingenting i bompenger. Fra 1. juni vil turen koste deg 21, 25 eller 5 kroner (utenom rush, og før rabatter er beregnet - avhengig av hva slags bil du kjører).

For en familie som bor på Rosenhoff ved Sinsen, og som leverer i barnehagen i Hasleveien, en strekning på 1,5 kilometer, koster bilturen i dag ingenting. Fra 1. juni koster passeringen i bomringen ved Carl Berner 17 kroner hver vei (med bensinbil, utenom rush), totalt 13,60 med brikkerabatt. Med henting på ettermiddagen, vil prisen være 27,20 kroner dagen. Uten brikke, vil passeringene koste 68 kroner dagen (passering i begge retninger, totalt fire ganger).

Kjører du fra Ski til Fornebu med bensinbil og Autopass-avtale i rushen, betaler du i dag 115,20 kroner frem og tilbake. Etter 1. juni vil kostnaden på grunn av nye priser være redusert til 86,60 kroner. Uten brikke vil prisen etter 1. juni være 128 kroner. Skulle du ha glemt noe på jobb og må kjøre tur-retur Ski-Fornebu på kvelden vil totalkostnaden være 33,60 kroner.

En tur mellom Drammen og Oslo med dieselbil koster i dag 65,70 kroner (med Autopass), og vil fra 1. juni øke til 67,20 kroner. Uten brikke koster turen i dag 73 kroner, og vil fra 1. juni koste 84 kroner.

Kjører du mellom Nordstrand og Holmenkollen for å levere barn på trening, koster det deg i dag 81 kroner med bensinbil og Autopassbrikke (utenom rush). Fra 1. juni koster den samme turen 33,60 kroner. Hvis du bare skal levere noen på trening samme tur, vil det koste 16,80 kroner utenom rush og innen en time.

Rushtidsavgiften gjelder i tisdrommet 06.30-09.00 og 15.00-17.00 på hverdager. Det er ikke rushtidsavgift på helligdager, offisielle fridager, jualften, nyttårsaften, onsdag før påsje og i juli måned.

Flere eksempler

Bor du på Korsvoll og skal kjøre den drøya mila til CC vest på Lilleaker for å handle, koster det deg i dag ingenting å kjøre til kjøpesenteret. På vei hjem passerer du imidlertid bommen på Gaustad, og med brikke og bensinbil koster det i dag 40,50 kroner (utenom rushtid).

Med det nye bomsystemet betaler du også ved passering vestover på Gaustad, og må ut med 16,80 kroner (utenom rush, i bensinbil med brikke). Handler du raskt og passerer hjem igjen innen én time, betaler du ikke noe for hjemreisen. Bruker du lenger tid, må du imidlertid betale også for passeringen østover, og totalprisen vil bli 33,60 kroner. Kjører du i dag elbil er turen gratis. Fra 1. juni vil den imidlertid koste deg 4 kroner hver vei.

En tur i morgenrushet fra Grefsen til Oslo sentrum (Akershus festning) er i dag ikke belastet med bompenger. Fra 1. juni vil turen, via Kjelsåsveien, Sinsenkrysset og Helsfyr, passere to bommer – i Sinsenkrysset og på E6 ved Lodalen. Du betaler imidlertid bare for en passering, og betaler (med bensinbil og brikkerabatt i rushen) 16,80 kroner. Er dette reiseveien din til jobb, blir total daglig kostnad 33,60 kroner.

Du kan regne ut flere reiser i Fjellinjens bompengekalkulater:

Bompengekalkulator med priser fra 1. juni 2019 finner du her.

For å sammenlikne med dagens priser, kan du bruke denne kalkulatoren (gyldig t.o.m. 31. mai 2019).

Vi har tidligere dokumentert arbeidet med oppføringen av de nye bomstasjonene i vårt område i denne saken.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke