Gå til sidens hovedinnhold

Skolebussen ble nedlagt på feil grunnlag, mener Sivilombudet

Sivilombudet har konkludert med at saken ikke var godt nok opplyst for førsteklassingene, og at deres rett til å bli hørt ikke var tilstrekkelig ivaretatt, da skoleskyssordningen fra Solemskogen ble nedlagt. Nå forventer de at Utdanningsetaten og Statsforvalteren gjør en grundigere vurdering for årets førsteklassinger.

For abonnenter