Natt til torsdag 7, og fredag 8, juli begynte forarbeidene på det omtrent 1,5 km lange strekket. Startskuddet for selve slipingen går natt til mandag 11. juli. Arbeidene skal vær ferdige torsdag 14. juli.

Arbeidene foregår på nattestid, fra klokken 2 til første trikk går på morgenkvisten. Naboer langs strekket skal være varslet.

Praktisk sett vil arbeidene utføres av en maskin som kjører langs sporene og sliper skinnene. Arbeidet kan ifølge Sporveien medføre noe støy, men er ikke ansett som sterkt støyende.

Trikkeskinnene i Sandakerveien er neste strekk som skal slipes. I løpet av sommeren skal det også slipes skinner mellom Jernbanetorget og Rikshospitalet, mellom Solli og Skøyen, og Sørli og Kastellet – i tillegg til noe skinnesliping i sentrum og over Briskeby.

Når arbeidet er planlagt ferdig i midten av august, vil Sporveien ha slipt om lag 11,5 kilometer trikkespor av det totale linjenettet, som totalt er 42,8 kilometer.

Det er de mest slitte områdene av trikkenettet som skal slipes. Nye trikkespor skal også gås over med slipemaskinen. Sporveien har kjøpt pussemaskiner til trikk og T-bane som er i bestilling. Når pussemaskinene blir levert, vil det i årene fremover bli mindre behov for sliping av skinnene.