NYDALEN: Oslo Metropolitan Areas (OMA) grunneierforum for Nydalen/Storo har engasjert Hille Melbye arkitekter til å gjennomføre en bygulvsundersøkelse av Nydalen og Storo. Det kommer frem i en pressemelding onsdag.

– Formålet med undersøkelsen er å se på hvordan vi kan få til en bedre områdeutvikling ved å knytte Nydalen og Storo bedre sammen, samt skape en tydeligere og mer kvalitativ grønnstruktur og bygulv. Alle de største grunneierne står bak, og det er en veldig god begynnelse, sier Øystein Thorup, som er leder av grunneierforumet og administrerende direktør i Avantor.

Ifølge OMA skal bygulvsundersøkelsen gå over flere faser: I den første fasen skal man samarbeide med de mange grunneierne om å utarbeide et felles områdekart som viser utfordringer og muligheter. Videre vil man koble seg på andre pågående prosesser, som Tiltaksliste for offentlige rom Nydalen (TOR), og innhente synspunkter fra alle interessenter, inkludert beboerne.

– Vi ser frem til å sette i gang arbeidet med å skape gode grønne forbindelser i samspill med attraktive førsteetasjer i Nydalen og Storo. Forhåpentligvis vil denne bygulvsanalysen gi et godt faktabasert grunnlag til videre diskusjoner rundt utviklingen av området, sier Kaja Melbye i Hille Melbye arkitekter i meldingen.

Det går videre frem at dette er den tredje bygulvsundersøkelsen som er bestilt i regi av OMAs grunneierforum. Lala Tøyen og Civitas har gjennomført en bygulvsundersøkelse av Økern og Ulven, og A-lab har ferdigstilt en bygulvsundersøkelse for Nedre Akerselva.
---

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke


Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!