– Jeg er imponert over Oslofolks innsatsvilje gjennom flere måneder. Denne situasjonen har lært oss at vi ikke kan ta naturressursene for gitt. Nå bygger vi ny vannforsyning til Oslo for å gi byen sikker tilgang til trygt drikkevann, sier byrådsleder Raymond Johansen, i en pressemelding fra Oslo kommune tirsdag.

Maridalsvannet står for 90 prosent av vannforsyningen til byens innbyggere. Lite nedbør siden i fjor høst og rehabilitering av demningen i Gjerdingen i Maridalsvassdraget, førte til mindre vann i Oslos vannmagasiner enn normalt.

– Jeg vil rette en stor takk til Oslofolk og byens næringsliv. Dette viser oss at felles innsats gir resultater. Jeg håper alle fortsetter å bruke mindre vann selv om vi nå opphever vannsparingstiltakene. Renset drikkevann er en dyrebar ressurs som vi ikke bør sløse med, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, i pressemeldingen.

Kommunen og innbyggerne har brukt mindre vann

– Det er fortsatt et stykke igjen til fulle magasiner. Med normal nedbør i høst og vinter, kommer vi dit. Får vi lite nedbør, er det fare for at vi må innføre sparetiltak igjen. Det er derfor gode grunner til å fortsett spare på vannet. Bruker du mindre varmt vann, vil du merke det på strømregningen. Det er gode vaner som er etablert, og de bør vi holde på, sier Sigurd Grande, avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten.

Som følge av de lave vannmagasinene innførte Vann – og avløpsetaten en rekke tiltak for å spare vann. Blant annet ble vannføringen til Akerselva redusert, og det ble importert vann fra nabokommunene. Kommunen kuttet også vannforbruket sitt i ved å redusere vask av gater, maskiner og utstyr. I tillegg ble vanning av blomster og trær begrenset, og fontener tørre.

Oslos innbyggere har også vært med på dugnaden. Etter at Oslo kommune gikk ut med en SMS til alle innbyggere om å spare på vannet, har vannforbruket vært historisk lav, ifølge Vann- og avløpsetaten. I juli og august brukte Oslofolk 12,5 prosent mindre vann, sammenlignet med samme periode i fjor.

Fakta:

  • Fyllingsgrad 4. oktober: 77,7 prosent
  • Tiltaksnivå 1, 4. oktober: 73,8 prosent
  • Normal fyllingsgrad for denne tiden er omtrent 83,9 prosent
  • Kommunen har fire tiltaksnivåer for vannsparing


Tiltak som innføres:

  • Vannføringen i Akerselva økes fra 1000 l/s til 1500 l/s, som er normalt for årstiden.
  • Import av vann fra nabokommunene avsluttes. I perioder har Oslo mottatt inntil 200 l/s fra Bærum kommune og Nedre Romerike vannverk.

Kilde: Vann- og avløpsetaten