– Det er ikke noe nytt å melde. Den er fortsatt i prosess. Vi håper og tror at vi er helt i innspurtsfasen. Det er også en oppdatering at det ikke er noe nytt, sier Trine Køhncke Urholt i bydelsutvalgets møte torsdag kveld.

Hun har vært konstituert bydelsdirektør i Nordre Aker denne våren. Anledningen er at Rune Hallingstad varslet at han ville slutte i sin stilling før åremålets utløp. Køhncke Urholt var allerede en del av ledergruppa i bydelen som avdelingsdirektør for oppvekst og familie, men er så langt ikke fast ansatt som ny bydelsdirektør.

Fristen for å søke på den utlyste jobben som bydelsdirektør i Nordre Aker, var i februar. 18 personer leverte søknad til stillingen, deriblant nevnte Køhncke Urholt.

Interne og «hemmelige» søkere

Tidligere har kommunen opplyst at navnet på den nye bydelsdirektøren trolig ville bli klart i april.

Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med Byrådsavdeling for eldre, helse og innbyggertjenester som skal ansette den nye bydelsdirektøren.

De opplyser at det har blitt «noe forsinkelser på grunn av sykdom».

Søkere til stillingen som bydelsdirektør i Nordre Aker

 • Shapouri, Noman (23) M pleiemedarbeider, Drammen
 • Brenna, Torbjørn (59) M Administrerende direktør Norsk Kennel Klub, Sandvika
 • Bakken, Thor Eivind (60) M Prosjektleder (Interimleder), Bærums Verk
 • Foshaug, Rune (56) M Generalsekretær Voksenopplæringsforbundet, Oslo
 • Unntatt offentlighet, K
 • Pedersen, Anna (49) K Avdelingsleder, Åsgårdstrand
 • Unntatt offentlighet, K
 • Bøgseth, Gunhild (52) K Daglig leder og partner i Gjeslingan AS, Sellebakk
 • Corneliussen, Nina (52) K Avdelingsdirektør, avdeling barn og kultur i Bydel Østensjø, Oslo
 • Unntatt offentlighet, K
 • Knutli, Hanne Lene (46) K Enhetsleder NAV Nittedal, Nittedal
 • Urholt, Trine Cecilie Køhncke (52) K Avdelingsdirektør Oppvekst og familie i Bydel Nordre Aker, Oslo
 • Jakobsen, Johnny (61) M Områdedirektør helsehus i Sykehjemsetaten, Oslo
 • Unntatt offentlighet, M
 • Hoftun, Svein Børge (55) M Avdelingsdirektør HR- og innovasjon i Bydel Nordre Aker, Oslo
 • Hansen, Vidar (51) M Underdirektør Skatteetaten, Gjerdrum
 • Røe, Evy-Aina (52) K Leder organisasjonsavdelingen i Industri Energi, Oslo
 • Grømer, Lars Ivar (63) M Styreleder 0372 Oslo