MARIDALEN: Tirsdag kveld 9. mars kjører støttegruppa for bondefamiliene i Maridalen i kolonne med traktorer. I forkant var det meldt at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, Venstres Ola Elvestuen og Nasjonalbibliotekar, Nordre Aker-beboer og Maridalen-entusiast Aslak Sira Myhre skulle delta og kjøre traktor i protestkolonnen, fra Låkeberget klokken 18.30:

– Dette gjør vi for å synliggjøre kampen for at forpakterfamiliene skal få forutsigbarhet og fortsatt kunne planlegge livene sine på gårdene for flere år fremover, og at de neste generasjonene skal få mulighet til å fortsette gårdsdriften, sa talsmann for forpakterne, Per Skorge, til Nordre Aker Budstikke. Han er bor selv på Øvre Kirkeby.

Nordre Aker Budstikke sendte direkte, se appellene her:

Støttegruppa skriver selv om markeringen: «11. mars skal saken om bondefamilienes framtid i Maridalen tas opp i Finansutvalget i Oslo. Saken står og vipper. Er det MDG eller bondefamiliene som skal komme et steg nærmere målet denne dagen? Nå er det dem eller oss.»

Bildeserie

Maridalen tirsdag 9. Mars 2021

Hør her intervju med Trygve Slagsvold Vedum:

Anne Haabeth Rygg fra Høyre var også på plass, og fortalte om hva Høyre har landet på i forpakteravtale-saken, blant annet at arvingene til forpakterne skal få et fortrinn når det gjelder å tre inn i forpakteravtalene - les mer her.

Bompengepartiet var også på plass for å støtte forpakterne i Maridalen, hør intervju her:
Ni forpaktergårder

Bakgrunnen for markeringen er at byrådet i januar la frem sin innstilling til nye forpakteravtaler for de ni forpaktergårdene i Maridalen: Lille Brennenga, Store Brennenga, Skjerven, Ødegården, Sander, Øvre Vaggestein, Øvre Kirkeby, Nes og Sørbråten.

Arbeidet med disse har foregått i syv år, og i denne perioden er avtalene kun fornyet for ett år av gangen. Likevel er ikke forpakterne enige i forslaget, som blant annet innebærer avtaler på kun ti år av gangen, og at det ikke lenger vil være noen automatikk i at neste generasjon overtar forpakteravtalene, så lenge de oppfyller kravene, blant annet til agronomutdanning.

Når kontraktene løper ut, eller det foreligger andre grunner til å avslutte kontrakten som mislighold av tidligere kontrakt, skal de lyses ut med mindre sittende forpakter ønsker å videreføre kontraktsforholdet og kommunen samtidig vurderer det slik at vedkommende oppfyller vilkårene for å få tildelt ny kontrakt.

«For å sikre likebehandling mener byrådet at alle kontrakter bør lyses ut når kontraktsperioden utløper. Byrådet mener det er viktig å sikre at alle kvalifiserte søkere gis anledning til å søke, særlig fordi de sentrumsnære gårdsbrukene utgjør et offentlig gode som flere har vist interesse for.»

Eventuelle kårboliger og/eller sidebygninger skal ikke inngå i forpaktningsavtalene, men leies ut separat.

Politisk uenighet

Per Skorge er som nevnt talsmann for forpakterfamiliene. Han har tidligere sammenlignet kommunens forslag til nye forpakteravtaler med et gufs fra fortiden, og kommunen som jordeieren og som kan kaste ut sine leilendinger. Han mener også at kortvarige forpakteravtaler uten forutsigbarhet vil gjøre gårdsbrukene til nedfallsgårder. I februar markerte bøndene, med støtte fra blant andre Ola Elvestuen, ved å skrive slagord på høyballer. Her kan du høre hva Skorge sa i den anledningen:Siden har SV sagt at de ikke støtter innstillingen fra eget byråd, og Senterpartiet, Venstre og Rødt er også mot forsalget. Nylig vedtok Nordre Aker Arbeiderparti støtte til forpakterbøndenes krav. Byrådet har etter protestene bedt om at Finansutvalget i bystyret sender saken tilbake til byrådet, slik at de kan endre forslaget, og ønsker derfor å videreføre dagens avtaler med ytterligere ett år.

---

Nyhetsbrev:


Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!