– Penger vi samler inn i forbindelse med Tulipanaksjonen går til gjennomføring av Mitt Valg kurs som er et rusforebyggende og holdningsskapende tiltak for barn og unge slik at de tar de gode valgene.

Over hele landet arrangerer Lions klubber kurs for skoler, barnehager og nå også idrettslag i programmet Mitt Valg.

– Programmet setter de unge i stand til å takle hverdagen gjennom fokus på kommunikasjon, selvtillit og sosiale ferdigheter som å bygge relasjoner, ta ansvar, se konsekvenser og ta hensyn. Programmet fokuserer spesielt på forebyggende arbeid i forhold til mobbing, rusmidler, vold og overgrep. Utfordringer med digitale media er også dekket i programmet.

Lions motto er: Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne!

Vi selger ikke tulipaner, men gir ut en bukett med tulipaner som takk for støtten med 100 kroner til Mitt Valg. Overskuddet av Tulipanaksjonen går til gjennomføring av Mitt Valg kurs i barnehager, skoler og
idrettslag.

Lions vil fredag og lørdag stå ved Spar, Coop Prix og Rema på Kjelsås.