GREFSEN: Pandemien har satt sitt preg på campuslivet, tilbudet til studentene og på driften for Studentsamskipnaden SiO både i 2020 og 2021.

Likevel er det store forskjeller på årsresultatet for SiO på de to årene. Årsresultatet for konsernet i 2021 viser et overskudd på 39,9 millioner mot et underskudd på 33,8 millioner kroner i 2020.

Solgt for 98 millioner

Det er gevinsten ved salg av Nydalen Studenthus i Betzy Kjelsbergs vei som er en av hovedårsakene til det positive resultatet i 2021, ifølge SiO. Både SiO Athletica og SiO Mat og Drikke går med betydelig underskudd. Ser man bort fra salgsgevinsten, har SiOs ordinære drift gitt et marginalt overskudd på 4 millioner kroner.

Studenthuset ble bygget i 1971 og fullstendig rehabilitert i 2014. Det er 80 hybler i bygget fordelt på fem etasjer. Det er Stålfjæra 24 Invest AS som kjøpte bygget av SiO for 98 millioner kroner, fikk Nordre Aker Budstikke opplyst i fjor.

– Det har vært et krevende år med redusert drift. Salgsgevinsten for Nydalen Studenthus bidrar til at SiO likevel oppnår et positivt resultat for 2021, sier student og styreleder i SiO, Stine Johannessen.

Styrker studentbyen

SiO setter derfor av 12,9 millioner av overskuddet fra fjoråret til å styrke studentlivet i Oslo, og 12,9 millioner til miljøtiltak.


– Vi er nødt til å etablere en sunn, økonomisk drift igjen. SiOs robuste økonomi gir oss likevel handlingsrom i de usikre tidene vi er inne i, og overskuddet fra 2021 skal komme studentene til gode i form av grønnere velferdstilbud og en bedre studentby, sier Johannessen.

I 2021 har SiO i samarbeid med Velferdstinget og studentene startet arbeidet med et nytt studenthus i sentrum, og SiO kjøpte i juni 2021 eiendommen St. Olavs gate 23. SiO ønsker å bidra til å gjøre Oslo mer tilgjengelig og attraktiv som studentby, med flere sosiale møteplasser og arenaer. Det handler om å styrke samarbeidet om mottak og møteplasser for norske og internasjonale studenter.

Miljøfond

SiO har som mål å redusere klimabelastningen i egen virksomhet med 50 prosent innen 2030, og skal også legge til rette for og inspirere studentene til å ta bærekraftige valg.

– Miljøfondet skal vi bruke blant annet til grønnere studentboligbygging og grønnere drift av tilbudene våre, forteller Johannessen.

– SiO ønsker miljøvennlige løsninger og kvaliteter som reduserer det samlede klimautslippet til byggeprosjektene våre knyttet til energiforbruk, byggematerialer og selve byggefasen.

Semesteravgiften

SiO har hatt en semesteravgift på 600 kroner både i vår- og høstsemesteret 2021. Semesteravgiften brukes til finansiering av SiOs helsetjenester, Velferdstinget, karriereveiledning, studentforeninger, arrangementer og velferdstilbud.

– Vi er svært bevisste på studentenes sårbare økonomi og skal fortsette å lytte til studentens ønsker og behov, og gjør alt vi kan for å støtte opp med gode velferdstilbud, avslutter Johannessen.

Semesteravgiften utgjorde i 2021 totalt 89,3 millioner og ble disponert som vist i figuren nedenfor: