På Ørfiske ligger Korsvollhytta. Den trenger utbedringer. Nå har Maridalen Rotary Klubb ved president Berit Skjærvold nylig tildelt Korsvoll IL 35.000 til tiltak for å ruste opp hytta.

Maridalen Rotary Klubb anser prosjektet til Korsvoll IL å være i tråd med våre kjerneverdier og tror tiltakene vil være med å stimulere til aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet i Nordre Aker bydel.

Korsvollhytta ligger på Sameiekollen i Nordmarka med innkjøring via Maridalen og Movann stasjon, har sol hele dagen og flott utsikt over Nordmarka og vannet Ørfiske. Utenfor hytta er det ballslette med volleyballnett, bålpanne, benker, bord og terrasser. For flere detaljer om Korsvollhytta - les mer her.

Korsvollhytta ble opprinnelig satt opp på dugnad av medlemmer i Korsvoll IL i 1925, og har siden 2004 blitt videre utbygget i regi av Korsvoll IL.

Dette skal gjøres

Tiltakene som har oppnådd støtte fra Maridalen Rotary Klubb vil etter planen bli gjennomført av idrettslaget i 2022 og 223, som et dugnadsprosjekt. Støtten er hovedsakelig tenkt brukt til innkjøp av materialer:

  • Etablere/ bygge nytt gjerde rundt grillplass samt utvide utvendige sittegrupper.
  • Bygge et nytt stort utebord slik at skoleklasser og grupper kan spise i friluft.
  • Forsterke/ reparere takrenner og snøfangere som snøen river ned om vinteren.
  • Brannsikring av hytta.

Korsvoll IL har en lang historie og kultur for gjennomføring av dugnadsprosjekter, slike prosjekter virker samlende for foreldre, barn og unge i idrettslaget og i nærmiljøet på Korsvoll/ Nordberg. Korsvollhytta leies ut med målsetting om å fremme interessen for natur og friluftsliv og for å dekke utgifter til løpende drift av hytta. Som strøm, forsikring, avgifter med mer. Målgruppen er medlemmer og grupper i Korsvoll IL, men hytta leies også av andre i bydelen og nærområdet, slik som skoler og barnehager.

Maridalen Rotary

Maridalen Rotary Klubb ble stiftet 9. mai 1975 og er en del av Rotary International. Klubben har 25 medlemmer i alderen 35 år og oppover. Klubben representerer et tverrfaglig nettverk med allsidighet i yrker, erfaringer, fritidssysler og interesser. Hver torsdag treffes medlemmene på Nordberghjemmet til foredrag som spenner vidt fra politikk til helse og kultur. Det er både eksterne foredragsholdere og foredrag av klubbens egne medlemmer, med etterfølgende diskusjoner. Klubbens drift finansieres ved medlemskontingent, og klubben ønsker nye medlemmer velkommen.

Rotary er en verdensomspennende organisasjon som forener ledere fra næringsliv, frie yrker og offentlig virksomhet som ønsker å fremme velferd, høye etiske normer i alle yrker og som vil bidra til å bygge samhold og fred i verden. Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre som grunnlag for all virksomhet.

Bildeserie

Se bilder fra loppemarkedet på Korsvoll