(Akersposten)Det sier Benjamin Øveraas, kommunikasjonsrådgiver i Ruter. Det er Ruter som er ansvarlig for Aldersvennlig transport – populært kalt Rosa busser. Brukere har måttet vente på tilbake-ringing i både en og to timer.

– Det er altfor dårlig. Slik skal det ikke være.

– Hva er grunnen til at det tar så lang tid å få kontakt med kundesenteret?

– Hovedårsaken er at Ruter nylig overtok kjørekontoransvaret for Tilrettelagt Transport (TT-kjøring), sier Øveraas. Det skjedde fra 1. juli i år.

– Det betyr at vi nå har ansvaret for alle kundehenvendelser innenfor TT. Dette har utfordret kapasiteten til kundesenteret vårt. Kundesenteret betjener blant annet både TT-tjenesten og Rosa busser.

– Rosa busser er populært for dem over 67 år. TT-tjenesten er helt nødvendig for brukerne. Stor pågang kan derfor ikke komme overraskende?

– Mengden henvendelser til Rosa buss er omtrent som tidligere. Det er volumet av TT-henvendelser som for øyeblikket skaper kø. Og da vil de som ønsker å bestille Rosa buss også oppleve ventetid.

Sammen med ansvaret for TT har kundesenteret blant annet fått et nytt datasystem. Opplæring – og det å bli fortrolig med bruken av det – kan ta litt tid.

TT-kjøring

Ruter har hatt ansvaret for kjørekontoret til TT i et par måneder, noe som altså er årsaken til kø-problemene til Rosa busser.

TT-kundene kan bestille tur på telefon 04521, bruke bestillingsskjemaet på Ruter.no eller bestille rett fra taxiselskapene. Det avhenger av hvilken type TT-reiser som skal foretas.

– TT-kundene har derfor et eget telefonnummer, men det er det samme kundesenteret som betjener begge telefonlinjene, sier Øveraas og legger til at det to tilbudene er to separate transportordninger.

5700 Rosa-kunder

Aldersvennlig transport – som er det offisielle navnet på Rosa busser – som har over 5700 kunder.

– Det er kjempemoro at så mange benytter seg av dette tilbudet, sier Heidi Juvik.

– Noe av det viktigste for passasjerene, er å få nok tid til av og på-stigning. Hvordan går det i rushtrafikken? Tas det høyde for det når rutene settes opp?

- Vi har et planleggingsverktøy som hjelper oss med å sette opp rutene og rushtrafikk tas det høyde for, sier Juvik. Bussene kan komme fem minutter før avtalt tid eller senest ti minutter etter avtalt tid.

Bruk appen hvis mulig

– Vi vet at mange liker å ringe oss på 23 24 28 50, men akkurat nå oppfordrer vi brukere til å bruke appen RuterBestilling, hvis det er mulig, sier Øveraas og legger til at den kan hentes fra Apple store eller Google play – og den er grønn.

– Da styrer en tiden og bestillingen sin selv i stedet for å vente på å bli oppringt. En kan både bestille og avbestille ved bruk av appen.

– Blir Rosa buss-tilbudet utvidet?

– Fra neste år kommer Bydel Østensjø med, sier Heidi Aakre Juvik, rådgiver i Ruter. På dette tidspunktet vet en ikke når flere bydeler blir inkludert i brukerområdet.

Det nærmer seg den tiden på året da Oslo-budsjettet legges fram. Kommunens visjon er at dette buss-tilbudet skal komme hele byens befolkning til gode. Om det kommer fram at nye bydeler blir inkludert i neste års budsjett, gjenstår å se.

Belter og busser

Dagens busser kjøre skolebarn om morgenen og de eldre fra 10.00 til 18.00. Dagens belter passer bedre til skolebarn enn til eldre, som har litt mer kjøtt på beina. De er ganske enkelt trafikkfarlige da enkelte opplever at beltet strammer rett over halsen.

– Kommer det belteforlengelser i bussene?

– Operatøren informerer oss at dette skal være på plass i bussene. Hvis kundene opplever at det vanlige beltet er ubehagelig, må de ikke være redd for å spørre sjåføren om belteforlenger.

– Når nye kontrakter skal inngås, vil Ruter da vurdere en mer variert busspark?

– Når vi utformer nye anbud, vil disse baseres på eksisterende og fremtidig behov. Vi ser på muligheter for hvordan disse burde utformes for å sikre bærekraftige løsninger, slik at vi får utnyttet bussparken mest optimalt, sikret minst mulig utslipp og opprettholde god comfort om bord.

Ruter er hele tiden interessert i tilbakemeldinger fra brukerne og Juvik og Øveraas ønsker innspill for å kunne se på muligheten til å gjøre tilbudet enda bedre.

– Da går en inn på www.ruter.no Her finner en kontaktskjemaet.

Oppdagelser på kryss og tvers

Det er 16 rosa busser som kjører på kryss og tvers. De har rundt 6500 turer i måneden.

– Siden oppstarten i 2017 har vi i slutten av august registrert 213.838 turer, forteller Heidi Juvik. Hun har ikke tall på hvor mange som krysser bydelsgrensene, men det skjer hele tiden.

Mange brukere vil raskest mulig fra A til B, men en del passasjerer synes det er helt topp å få bli med på en sightseeing fordi medpassasjerene skal andre steder. En kommer kanskje på gamle trakter – hvor en ikke har vært på lenge – eller en kommer på nye steder, hvor en aldri har vært. En mimre-reise eller en oppdagelses-reise – eller kanskje begge deler. Sjåfører forteller om hyggelige samtaler i bussen nettopp fordi en blir med på en busstur en ikke hadde tenkt seg.